U utorak sednica Skupštine Srbije

Skupština Srbije počeće sutra sednicu na čijem je dnevnom redu više predloga ekonomskih zakona među kojima i izmene Zakona o pravu na besplatne akcije na osnovu kojih će Akcionarski fond ostati zatvoreno akcionarsko društvo.

Kako se navodi, Akcionarski fond je osnovan pre tri i po godine kao zatvoreno akicionarsko društvo. Bilo je predviđeno da Fond preraste u otvoreno akcionarsko društvo i da se njegovim akcijama trguje na tržištu hartija od vrednosti, ali nije precizirano u kom roku.

Po procenama Ministarstva privrede, sada nisu povoljni uslovi za trgovinu akcijama, pa je predloženo da Akcijski fond ostane zatvoreno akcionarsko društvo, a da građani umesto akcija Fonda dobijaju novčane naknade koje bi se prikupljale prodajom imovine Fonda. Izmenama Zakona o Agenciji za privatizaciju rad te institucije se usaglašava sa novim Zakonom o privatizaciji, koji je u primeni od avgusta ove godine, i proširuju njene nadležnosti kako bi se omogućilo efikasno okončanje postupka privatizacije za 584 subjekta.

Agenciji za privatizaciju će tim izmenama biti omogućeno da obavlja poslove pokretanja i kontrole postupka likvidacije, kao i da podnosi predlog za pokretanje postupka stečaja preduzeća u privatizaciji. Agencija može da pokrene postupak stečaja ako postoji neki od
razloga za stečaj propisan Zakonom o privatizaciji.

Poslanici će raspravljati i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima kojim se smanjuje ulog za osnivanje fonda sa 200.000 na 125.000 evra. Tim izmenama je predviđeno i da investicioni fondovi šalju izveštaje Komisiji za hartije od vrednosti na pola godine, umesto na tri meseca.

Među tačkama dnevnog reda je i Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa “Transbalkanski koridor – prva faza”.

Poslanici će razmatrati i Predlog za imenovanje zamenika generalnog sekretara Skupštine Srbije, koji je podnela generalni sekretar parlamenta Jana Ljubičić. Početak sednice zakazan je za 10.00.loading...