Uskoro kreće emitovanje ALTERNATIVNOG DNEVNIKA: Evo kako je zamišljen i o čemu se tačno radi

Televizija
Foter / flash.pro / photo on flickr

Kako vam se dopada ideja?

 

Kako se navodi u saopštenju, Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost“ i Nezavisno udruženje novinara Srbije, polazeći od zajedničke usmerenosti ka osnovnim vrednostima slobode, jednakosti, pravde, solidarnosti, vladavine prava, poštovanja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, te kulturnog i javnog dijaloga u cilju razvoja društvene zajednice, stremeći izgradnji demokratske Srbije zasnovane na toleranciji, poštovanju, prihvatanju i uvažavanju različitosti kultura, forme izražavanja, slobode mišljenja i uverenja i unapređivanju političke, ekonomske i kulturne saradnje u procesu evropskih integracija, imajući u vidu ostvarenu saradnju i donošenje zajedničke Deklaracije o medijskoj pismenosti, kao i zajednički zahtev za slobodnim novinarstvom i pluralizmom medija, uspostavili su stratešku saradnju u interesu građana Srbije i, 13. 09. 2017., u Beogradu, zaključili Memorandum o saradnji.

– Polazeći od činjenice da svaki građanin ima pravo na istinu, UGS NEZAVISNOST i NUNS su, kao prvu zajedničku akciju, najavili početak alternativnog informisanja građana o društvenoj stvarnosti u Srbiji, odnosno o svemu onome o čemu ne mogu da čuju ništa na aktuelnoj medijskog sceni – kroz format Alternativnog DNEVNIKA, čije će emitovanje početi uskoro – navodi se u saopštenju.

Potpisnici memoranduma saglasni su, ističu, da svoje kapacitete udruže u naporu da se zajednički promovišu i unapređuju kultura i javno informisanje, posebno u oblasti radnih i ukupnih ekonomskih i socijalnih prava građana u Srbiji, vladavine prava, primene demokratskih evropskih vrednosti i jačanja društvene solidarnosti.

Cilj im je i “podizanje kapaciteta” UGS „Nezavisnost“ i NUNS za učešće u evropskim intergacionim procesima, “sa naglaskom na učešće u pristupnim pregovorima, od čijih rezultata zavisi – kako položaj novinara i medijskih radnika, tako i položaj svih zaposlenih i građana, te ukupan stepen ostvarivanja prava građana Srbije na svestrano, istinito i pravovremeno informisanje”.

U planu je i uspostavljanje funkcionalnih načina saradnje i razmene informacija koje mogu biti od značaja za podizanje stepena uticaja organizacija civilnog društva u promociji etički odgovornog novinarstva i borbi protiv korupcije i medijskih zloupotreba.