UŽASAVAJUĆA STATISTIKA: U Srbiji 2.000 dece živi i radi na ulici!

Deca
Beta

Ministarka zadužena u Vladi Srbije za demografiju i socijalnu politiku Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da je svaka peta siromašna osoba u Srbiji dete i da se procenjuje da u zemlji 2.000 dece živi i radi na ulici.

 

Slavica Đukić Dejanović je na skupu pod nazivom “Unapređivanje kvaliteta usluga namenjenih deci uključenoj u život ili rad na ulici u Srbiji u skladu sa Opštim komentarom UN”, istakla da su deca ulice svakodnevno izložena diskriminaciji, siromaštvu, nasilnom radu, ali i trgovini ljudima – nađeno je 19 devojčica i dva dečaka u toj situaciji.

 

Govoreći o Opštem komentaru UN, koji je Komitet za prava deteta usvojio 21. juna ove godine, Đukić Dejanović je istakla da je to prvo pravno uputsvo koje daje opšte smernice zemljama da donose strateške dokumente koji su osnov prevencije.

Ona je naglasila da je 7. novembra na sednici Saveta za prava deteta predstavljena Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja koja će biti usvojena na proleće, a koja sadrži mere posvećene deci u uličnoj situaciji.

Jasna Plavišić iz Kancelarije za ljuska i manjinska prava objasnila je da Opšti komentar UN, uveo preciznu terminologiju, po kojoj ne treba govoriti deca ulice, deca beskućnici već “deca u uličnoj situaciji”.

Ona je kazala da komentar UN-a sadrži i spisak hitnih mera koje države moraju da preduzmu, među kojima je mera brisanja odredbi zakona koje diskriminišu decu, zato što se nalaze na ulici.

Tim hitnim merama, predviđa se ukidanje odredaba zakona koje podržavaju uklanjanje dece sa javnih površina i ukidanje krivičnih dela koja kriminalizuju decu zato što su u uličnoj situaciji.

Jasna Plavšić je istakla da je veoma dobra odluka Ministarsva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da se Centrima za socijalni rad priključi 115 mobilnih timova koji će obezbediti podatke o deci u uličnoj situaciji i omogućiti njihovu bolju zaštitu.

Nemački ambasador Aksel Dirtman istakao je da su deca koja žive na ulici stalno izložena brojnim izazovima i da ona predstavljaju najranjiviji segment društva.

On je kazao da se posebna pažnja treba posvetiti romskoj deci, ali i da država treba mnogo više da uradi u toj oblasti.

Mi pomažemo Svratište, odnosno Centar za integraciju mladih poslednje dve godine sa 250.000 evra, ali to je samo jedan individualni projekat, treba mnogo više uradititi u toj oblasti kako bi se pomoglo deci koja žive i rade na ulici – kazao je ambasador.

Direktor Centra za integraciju mladih, kazao je da oni nikada nisu dobili sredstva od države i da se poslednjih godina dva Svratišta u Beogradu održavaju zahvaljujući donacijijama iz EU i Nemačke razvojne agencije (GIZ).

Prema njegovim rečima u Beogradu živi oko 350 dece na ulici, a svakoga dana u Svratište dođe njih 50, dok pomoć i zaštitu u zimskim mesecima svakodnevno zatraži 150 dece.