Uložena žalba na rehabilitaciju komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini. Tužilaštvo: Relevantan organ vlasti proglasio ga je ratnim zločincem. Ni u Nirnbergu nije bilo prava na žalbu

 

Više javno tužilaštvo u Valjevu uputilo je Apelacionom sudu u Beogradu žalbu na odluku ovdašnjeg Višeg suda da rehabilituje Nikolu Kalabića, nekadašnjeg komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini za vreme Drugog svetskog rata.

U žalbi se navodi da je Viši sud prenebregao da je Kalabića relevantan organ vlasti proglasio za ratnog zločinca, čime su povređene i pogrešno primenjene odredbe Zakona o rehabilitaciji. Predlaže Apelacionom sudu da rešenje ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje.

U žalbi, tužilaštvo se poziva na odredbe Zakona o rehabilitaciji kojima je propisano da se ne mogu rehabilitovati i da nemaju pravo na vraćanje imovine pripadnici okupacionih snaga i kvislinških formacija koji su počinili ratne zločine, odnosno učestvovali u njima. Ne mogu se rehabilitovati svi oni koje su sudovi i drugi organi Demokratske Federativne Jugoslavije i Federativne Narodne Republike Jugoslavije, kao i Državna komisija, proglasili za ratne zločince, odnosno učesnike u ratnim zločinima. Tokom postupka rehabilitacije, utvrđeno je da je Nikola Kalabić proglašen za ratnog zločinca odlukama Državne i Zemaljske komisije i Sreskog suda u Mionici.

Tužilaštvo smatra da je neosnovano stanovište Višeg suda u Valjevu da su odluke zbog kojih je tražena rehabilitacija Kalabića donete protivno načelima pravne države i ljudskih prava i sloboda i da su bile motivisane političkim i ideološkim razlozima. To stanovište, piše u žalbi, načela i standarde vraća 70 godina unazad, kada nisu ni postojali u današnjem obliku.

Događaj iz jednog vremena možemo ceniti samo po merilima koja su tada važila, jer ako bi se današnji standardi ljudskih prava primenjivali na presude i odluke iz tog perioda, teško da bi bilo koja ostala na pravnoj snazi, navodi Više javno tužilaštvo u Valjevu.

Takozvana nirnberška presuda, kojom je suđeno za ratne zločine najvećim nacističkim vođama Trećeg rajha, doneta je bez prava na žalbu – podseća Više javno tužilaštvo u Valjevu. – Kada bi se ona posmatrala u današnjem konceptu pravne države i opšte prihvaćenih standarda ljudskih prava i sloboda, morala bi da bude poništena.

OBAVEZA I INTERES

SVAKA država, pa i tadašnja FNRJ, odnosno DFJ, koja je iz Drugog svetskog rata izašla na pobedničkoj strani, imala je obavezu, a i interes, da sankcioniše ratne zločine počinjene tokom Drugog svetskog rata – piše u žalbi Višeg tužilaštva. – Legitimni interes svake države jeste upravo da se otkriju i procesuiraju ratni zločini počinjeni na njenoj teritoriji, što se u slučaju Nikole Kalabića i dogodilo, kroz odluke Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača.loading...