To znači da ni poslodavci za svoje zaposlene, a ni penzioneri i ostale kategorije osiguranika koji individualno overavaju zdravstvenu ispravu, neće morati na šaltere.

 

U junu počinje elektronska overa zdravstvenih kartica! Ovaka način overavanja prvo će se vršiti za stalno i privremeno zaposlene osobe, kao i za članove njihovih porodica. Takođe, za penzionere i korisnike novčane naknade Nacionalne službe za zapošljavanje.

Zatim će se nastaviti po fazama i za sve ostale od ukupno 6.835.789 zdravstveno osiguranih stanovnika Srbije, pišu “Novosti”.

To znači da ni poslodavci za svoje zaposlene, a ni penzioneri i ostale kategorije osiguranika koji individualno overavaju zdravstvenu ispravu, neće morati na šaltere.

Ideja pilot-projekta kojim započinje automatska overa zdravstvenih kartica je da se na primeru velikih obveznika, koji imaju zaposlene širom Srbije, realizuje automatska overa zdravstvenih kartica, na osnovu podataka o plaćenim doprinosima iz Poreske uprave, koje Republički fond zdravstvenog osiguranja preuzima od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Poslodavci već sada, u prvoj fazi projekta, mogu da iskoriste prednosti automatske overe zdravstvenih kartica zaposlenih upućivanjem elektronskog zahteva RFZO. To su već iskoristili “Er Srbija”, OTP banka i Kredi agrikol banka, “Adeko”..

Overa će se obavljati na osnovu podataka koji se nalaze u matičnoj evidenciji RFZO, bez prethodnog obraćanja poslodavaca ili osiguranika ovom fondu.

Tako bi se onda od jeseni većini zdravstveno osiguranih overavale zdravstvene kartice, ali ne i stare papirne zdravstvene knjižice koje su po zakonu već morale da budu zamenjene, ali je rok produžen. Elektronska overa, pišu “Novosti”, (bar za sad) ne može da se primeni na nezaposlene, osigurane po osnovu bolesti, izbegle i raseljene, na osobe romske nacionalnosti, kao ni za poljoprivrednike i samostalnu delatnost, za koja Poreska uprava još ne dostavlja podatke o plaćenim doprinosima i zaduženjima.

RFZO je već počeo sa realizacijom prve faze projekta tako što je svim poslodavcima omogućio da mejlom iniciraju zahtev za overu zdravstvenih kartica za zaposlene.

Uvođenjem automatske overe smanjiće se i administrativni troškovi procedura na šalterima koje se sada plaćaju.