Vlada Srbije smenila čitav Nadzorni odbor EPS-a

Vlada Srbije je danas na sednici smenila ceo Nadzorni odbor EPS-a.

Nadzorni odbor EPS-a čine prof. dr Aca Marković koji je vršio funkciju predsednika.

Članovi Nadzornog odbora bili su Aleksandar Trifunović, Dejan Trifunović i Aleksandar Jokić.

Smenjeni članovi Nadzornog odbora EPS –a imenovani su bili rešenjem Vlade Srbije od 11. decembra 2013. godine

Nadzorni odbor JP EPS imenovan je u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i na osnovu Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom sa Zakonom o javnim preduzećima. Danom imenovanja Nadzornog odbora prestala je bila funkcija Upravnog odbora JP EPS, koji je obavljao poslove iz delokruga Nadzornog odbora.loading...