Vojvodina siromašnija za skoro 1.000 lekara

Lekar Stetoskop
Pixabay.com

Vojvodina je od 1. januara ove godine ostala bez 970 zaposlenih lekara.

 

Suočeni s isticanjem licenci, lekari-članovi Regionalne lekarske komore Vojvodine morali su da obnavljaju dozvole za rad. Broj lekara kojima je ove godine istekla prva licenca je 4.464, a njih 3.575 podnelo je zahtev za obnovu. Kako za 021 kažu u Komori, od tog broja 143 lekara nisu ispunili uslov za dobijanje licence, a zahtev nije podnelo njih 827.

– Od tog broja, jedan deo lekara je otišao da radi u inostranstvo, jedan deo je penzionisan i nije u obavezi da poseduje licencu. Određeni broj lekara je, nažalost, preminuo – kažu u Komori.

Da bi ispunili uslove za licenciranje, doktori moraju da skupe 140 bodova tako što će pohađati seminare, radionice i druge stručne skupove. Oni koji nisu bili redovni na ovim aktivnostima nisu uspeli da obnove licencu i samim tim nemaju dozvolu za rad. Licenca je dokaz da lekar radi na svom usavršavanju i da prati novine u medicini, što bi trebalo da garantuje bolju uslugu za građane. Kako navode u Lekarskoj komori, lekari jesu zainteresovani da se usavršavaju, pa posećuju skupove.

– Članovima komore je, na našem sajtu, omogućeno besplatno rešavanje online testa. S obzirom na to da je, u poslednjih nekoliko godina, primećen porast broja kako fizičkih tako i verbalnih napada na lekare i ostale zdravstvene radnike, Komora je odlučila da pokuša da edukuje i pripremi svoje članove za reagovanje u kriznim situacijama. U tom cilju su tokom 2015. godine organizovane tri radionice asertivne komunikacije, obuke za mirno i nenasilno rešavanje konflikata sa agresivnim sagovornikom. Praksa je nastavljena tokom februara ove godine, a planirano je da se radionice, tokom proleća, održe u svim mestima gde bude postojalo interesovanje – kažu u Komori.

U Srbiji postoji osetan manjak zdravstvenih radnika. Oni, kako je praksa poslednjih godina, odlaze u inostranstvo u potrazi za bolje plaćenim poslom.

Da svi zaposleni lekari moraju da poseduju licencu odlučeno je 2011. godine. Do sada je izdato 24.600 licenci za rad, čiji rok je istekao 1. januara 2016. godine.