Za otkrivanje plagijata u mariborskom doktoratu Miće Jovanovića akademici nude večeru i flašu vina

Srpski naučnici dr Marko Milanović i dr Miljana Radivojević pozvali su ljude iz akademske zajednice Srbije (i bivše Jugoslavije) da otkriju plagijate, nedokazane hipoteze i druge ozbiljne nedostatke u doktoratu Miće Jovanovića iz Maribora i da pokrenu postupak oduzimanja njegovog doktorskog zvanja.

„Mi se analizom ove disertacije nećemo baviti, jer smo g. Jovanoviću i njegovim pulenima posvetili već dovoljno svog vremena. Na časnim je ljudima akademske zajednice Srbije (i bivše Jugoslavije) da to učine, ako žele. Imajući u vidu prethodno iskustvo, ne bi nas iznenadilo da saznamo kako i mariborsko-kranjska disertacija obiluje plagijatima, nedokazanim hipotezama i drugim ozbiljnim nedostacima, ali to naravno ne možemo da decidno tvrdimo. Ukoliko neki vredni ljudi to dokažu, te u Mariboru pokrenu postupak oduzimanja doktorskog zvanja g. Jovanovića, mi možemo samo da obećamo da ćemo ih častiti večerom i bocom čuvenog vina Chateau de Bozhinoff (ili njegovog najbližeg ekvivalenta)”, poručili su dr Marko Milanović i dr Miljana Radivojević u tekstu koji je izašao na portalu Peščanik.

Zvaničnici Ministarstva prosvete saopštili kako se dodeljena doktorska zvanja studentima kojima je Jovanović bio mentor, odnosno član komisije, ne mogu dovoditi u pitanje, s obzirom da Jovanović poseduje doktorat sa Univerziteta u Mariboru, odnosno njegove ispostave, Fakulteta organizacionih nauka u Kranju.

Ukoliko ste stručni, a želite da raskrinkate još jednu potencijalnu prevaru Miće Jovanovića, možete pročitati njegov doktorat iz Maribora koji vam prenosimo u celosti. Ukoliko srpski naučnici održe obećanje, bićete, shodno tome, i počašćeni.