Mala matura je prošla, ali je danas nastala čitava halabuka zbog četvrtog pitanja iz kombinovanog testa. Da li je jedan ili su dva tačna odgovora - glavna je nedoumica. Istražili smo koji odgovor je tačan i zbog čega je došlo do zabune

Veliki broj roditelja jutros je pohrlio u škole kako bi se požalili nadležnima i eventualno ispravili nepravdu.

– Mom sinu nisu priznali odgovor na četvrto pitanje u kombinovanom testu. To je pitanje iz fizike i tiče se otpornika i njihovog povezivanja. Dete je zaokružilo dva tačna odogovora (pod 3 i 4) ali se ispostavilo da je kao tačan prihvaćen samo onima  koji su odgovorili pod 4 – rekla je za MONDO Ivana, majka svršenog osnovca iz Beograda.

Problem je, kako kaže ova zabrinuta majka, što su deca taj zadatak imala u pripremnoj zbirci i što je tačan odgovor bio i pod 3 i pod 4.

– Svi kažu da su oba odgovora tačna. Deca su našla i na internetu, a tako je i u zadatku broj 379 u pripremnoj zbirci  – precizirala je ova majka.

Kako biste razumeli o čemu je reč pogledajte fotografiju.

 

Foto: Screenshot

U ovom slučaju tačan odgovor je samo pod 4.

To je potvrdilo i više sagovornika koji se razumeju u materiju. Kako su nam objasnili prve tri veze su redne, a da bi i ovaj primer sa slike pod brojem 3. bio paralelna veza potrebno je da ima liniju i sa leve strane.

 

Foto: Screenshot

Mondo je kontaktirao i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja koji je i izdao zbirku zadataka po kojoj su se deca pripemala i oni su nam objasnili zbog čega je došlo do ove situacije.

Naime, prilikom štampanja pripremne zbirke došlo je do štamparske greške baš u 379 zadatku tako da oni osnovci koji su se pripremali sami ili kojima nastavnici fizike nisu ukazali na grešku, odnosno netačan odgovor, sada su zakinuti za pola boda.

– Jedino tačno rešenje je pod rednim brojem 4 i nijedno drugo. U zbirci iz koje su se deca pripremala i koji smo mi izdali je postojao sličan zadatak ( zadatak 379) i tu je došlo do greške tehničke prirode jer je u prvom primeru slika pomerena ulevo, pa se ne vidi leva linija, dok je drugi primer identičan tačnom odgovoru u testu – rekli su u zavodu.

– Od jutros nam je haos, roditelji se bune za tih 0,5 boda, ali mi tu zaista ne možemo ništa. Nisu sva deca pogrešila. Mnogima su nastavnici ukazali na grešku, a ona deca koja su učila napamet su dala netačan odgovor – zaključili su u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Na tri testa (iz maternjeg jezika, matematike i kombinovanog) đaci ukupno mogu osvojiti najviše 30 poena, dok 70 bodova donosi opšti uspeh od šestog do osmog razreda.