SOS Dečija sela Srbija i NALED organizovali su danas konferenciju na temu „Kako odgovoriti na potrebe zapošljavanja mladih u riziku?“, na kojij je predstavljena Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije, koji su urađeni u okviru projekta „Jaki mladi – podrška zapošljavanju “.

 

Uspostavljanje sistema na nacionalnom nivou za praćenje mladih koji napuštaju domove i hraniteljske porodice i obezbeđivanje finansijske podrške u prvoj godini po izlasku na tržište rada, ključne su preporuke analize njihovog trenutnog položaja predstavljene na konferenciji „Kako odgovoriti na potrebe zapošljavanja mladih u riziku“.

Materijalnu podršku deci bez roditeljskog staranja po prestanku domskog ili porodičnog smeštaja trenutno obezbeđuje samo Grad Beograd i tu praksu bi trebalo replicirati i u drugim lokalnim samoupravama. Neophodno je, međutim, da pomoć traje punih godinu dana i da ne bude ukinuta u slučaju da u međuvremenu dođe do zasnivanja radnog odnosa jer takva praksa demotiviše mlade da aktivno traže posao.

Na događaju u organizaciji Fondacije SOS Dečija sela Srbija i NALED-a, rečeno je da je najveći deo preporuka za poboljšanje položaja mladih u riziku u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Analizom je utvrđeno da ne postoji precizna evidencija koliko mladih na godišnjem nivou napusti sistem socijalne zaštite, kao i da se susreću sa predrasudama i diskriminacijom okruženja i poslodavaca što otežava zapošljavanje i uključivanje u društvo. Rezultati pokazuju i da ne postoji razvijena institucionalna podrška za mlade kada napuste zaštitu već su prinuđeni da se okreću različitim neformalnim mrežama (prijatelji, srodnici, nevladine organizacije itd.).

Upravo zbog toga učesnici konferencije (predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Saveta za zapošljavanje grada Beograda, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalne politike, NALED-a, Fondacije SOS Dečija sela Srbija, socijalne zaštite i nevladinih organizacija, kao i predstavnici uspešnih kompanija) saglasili su se da postoji potreba za uspostavljanjem nove usluge ili programa socijalne zaštite u kojem bi karijerno vođenje i savetovanje bilo jedan od vodećih programa.

Takve mogućnosti pruža novootvoreni centar “Jaki mladi” fondacije SOS Dečija sela, koji mladima bez roditeljskog staranja nudi različite edukacije, mogućnosti prekvalifikacije i dokvalifikacije, podršku u pokretanju biznisa kroz edukaciju o preduzetništvu, mentorstvo i mini grantove, ali i psiho-socijalnu podršku kao i kreativne aktivnosti i obuke u skladu sa željama i potrebama.

Analiza proučava socijalni i ekonomski položaj mladih do 30 godina iz ugroženih grupa sa teritorije grada Beograda, koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja ili su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela.

Izrada analize realizovana je u okviru projekta ’’Jaki mladi – Održiva socijalna inkluzija i ekonomska podrška mladima iz ugroženih grupa’’ koji sprovodi Fondacija SOS Dečija sela Srbija u partnerstvu sa nemačkom Fondacijom Herman Gmajner i lokalnim partnerima među kojima je i  NALED, a uz sufinansiranje nemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) sa ciljem da se unapredi njihova zapošljivost, pospeši profesionalno osposobljavanje za samostalni život i podstakne angažovanje na tržištu rada.