Zarada EPS 19,2 milijarde

Prihodi Elektroprivrede prošle godine porasli za 12 procenata, što je 31,7 milijardi više.

„Elektroprivreda Srbije” ostvarila je 19,2 milijarde dinara profita u 2013, čime se po dobiti plasirala na drugo mesto, odmah iza NIS, koji je prošle godine ostvario profit od 48,4 milijardi. Ovo je juče saopštio v.d. direktora EPS Aleksandar Obradović i istakao da je EPS ostvario istorijski prihod, kao i da je to prvi put posle sedam godina.

– Novo poslovodstvo EPS uvelo je krizne mere i uštedama i uspešnim poslovanjem, umesto planiranog gubitka od 22 milijarde dinara, u 2013. ostvarena je dobit od 19,2 milijarde dinara. Sa 200 milijardi dinara prihoda od prodaje električne energije to je bio najveći prihod u istoriji kompanije. U poređenju sa 2012. godinom, kad smo imali minus od 12 milijardi dinara, ostvareni prihodi u 2013. su 12 odsto veći, dok su rashodi manji za 15 procenata – rekao je Obradović i dodao da je ostvareni profit posledica povećanje prihoda od prodaje električne energije za oko 31,7 milijardi dinara, ako i smanjenja poslovnih rashoda za oko 9,4 milijardi dinara.

On je istakao da su prihodi od prodaje električne energije u prošloj godini veći za devet odsto.
– U 2013. EPS je proizveo rekordnih 37,4 milijardi kilovat-sati električne energije, što je za 2,9 milijardi kwh više nego u 2012.