Agencija za borbu protiv korupcije objavila je Javni poziv za prijavljivanje kandidata koje će angažovati za posmatrače izborne kampanje.

 

Predviđeno je da Agencija angažuje 134 posmatrača u 23 grada u Srbiji, a na osnovu čijih podataka će ta institucija kasnije utvrđivati kako su stranke trošile sredstva tokom kampanje.

 
Na sajtu Agencije objavljeno je da se pozivaju kandidati, koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje politickih subjekata u 2016. godini u svojstvu posmatraca Agencije za borbu protiv korupcije, da se prijave na javni poziv za centralnog koordinatora, koordinatora i terenskog posmatraca za poslove posmatranja izborne kampanje.

Na sajtu se mogu naći detalji o načinu prijavljivanja, kao i obrazac prijave i Pravilnik o posmatračima izborne kampanje. Politički subjekti obavezni su da Agenciji dostave izveštaje o troškovima izborne kampanje 30 dana od dana proglašenja konačnih izbornih rezultata, a zaposleni u Agenciji će te izveštaje porediti sa izveštajima dobijenim od svojih posmatrača i reagovati ukoliko se utvrde nepravilnosti.

Za ovu izbornu kampanju predvideli smo 134 posmatrača – terenska posmatrača, koordinatore i centralne kooordinatore u 23 grada Srbije što je manji broj u odnosu na izbore održane 2012. i 2014. godine kada je bilo 165, odnosno 142 posmatrača – navela je pomoćnica direktora Agencije Katarina Klara Dakić.

Kako je objasnila, posmatrači prikupjaju sve informacije o političkim aktivnostima političkih subjekata i dostavljaju ih centralnim koordinatorima koji ih statistički i analitički obrađuju. Ti podaci se dostavljaju Agenciji koja, zatim, upoređuje podatke dobijene od posmatrača sa izveštajima o troškovima izborne kampanje koje dostavljaju sami politički subjekti.loading...