ŽENE I DECA NAJČEŠĆA META: “Ove godine porastao broj žrtava nasilja u porodici”

nasilje
pixabay.com

U prvih deset meseci ove godine zaposleni u Centru za socijalni rad "Sveti Sava" u Nišu pružili su pomoć 491 žrtvi porodičnog i partnerskog nasilja.

 

Prošle godine je niškom Centru evidentirano ukupno 411 slučajeva porodičnog i partnerskog nasilja.

Podaci Centra za socijalni rad pokazuju da je među žrtvama nasilja, u periodu od januara do decembra, bilo i 28 deteta, od kojih je 18 bilo izloženo fizičkom nasilju, devetoro psihičkom, a jedno dete bilo je seksualno zlostavljano.

Zlostavljači su najčešće bili rođaci i lica koja su živela u istom porodičnom domaćinstvu, potom roditelji, a u jednom slučaju zlostavljač je bio vršnjak, odnosno drug žrtve.

Podaci niškog Centra za socijalni rad takođe govore da su u prvih deset meseci ove godine 69 osoba starijih od 65 godina bile žrtva nasilja. 

Fizičko nasilje pretprelo je 40 starijih lica, 28 njih bilo je izloženo psihičkom nasilju, a jedno starije lice potražilo je pomoć zbog ekonomskog nasilja. Nasilnici su u 40 odsto slučajeva bila deca starije osobe, a potom njihovi rođaci, supružnici i bivši partneri. 

Prema podacima Centra za socijalni rad, od početka godine među žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja daleko je više žena od muškaraca, tačnije, četiri od pet žrtava su ženskog pola. 

Prošle godine, među žrtvama nasilja bila su i 43 deteta i 62 osobe starije od 65 godina. 

Kao i ove, i prošle godine, među žrtvama je bilo značajno više žena nego muškaraca – od ukupno 411 žrtava, njih 311 bile su ženskog pola.