SRPSKI NAUČNICI PRED ŠOK OTKRIĆEM: Da li GENETIKA igra ulogu u težini kliničke slike kod KORONE?

Srpski naučnici nastavljaju da prate povezanost genetskih predispozicija osetljivosti na kovid 19 i moguće smernice lečenja, kako bi se sprečile komplikacije.

Doktor
Pixabay.com

Znamo da je imunski odgovor ključni faktor za nastanak teških formi bolesti, a cilj je da ispitamo široku paletu komponenti imunskog odgovora pacijenta, da nađemo one koji su povezani sa težinom bolesti i da ukažemo na njih kao potencijalne mete imunoterapije kovida, kaže imunolog prof. dr Ivan Jovanović sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Profesor doktor Ivan Jovanović kaže da je važan cilj da se utvrdi imunogenetska povezanost pacijenta i težine bolesti.

Danas znamo da postoji predispozicija za alergijske bolesti, autoimune bolesti i sada želimo da testiramo da li postoji predispozicija za tešku formu kovida da bi mogli da detektujemo takve pacijente na početku i da im odredimo drugačiji terapijski tretman, da predupredimo tešku bolest“, ističe Jovanović.

Dodaje da je reč o bolesti koja ima široku paletu kliničke slike, od obolelih koji imaju gotovo neprimetne simptome do onih koji imaju tešku kliničku sliku i da je teško utvrditi koji su to ključni simptomi koji bi ukazali na kovid.

Zašto neko ima blage simptome, a neko zahteva hospitalizaciju i respiraciju još uvek ne znamo, ali znamo da je jedan od ključnih faktora koji utiče na težinu bolesti imunski odgovor obolelog. Ako se kod pacijenta razvije snažan imunski odgovor na kovid aktiviraće se veliki broj leukocita, oni će aktivirati veliku količinu medijatora zapaljenja tzv. citokina i razviće se snažna zapaljenska reakcije koja oštećuje tkivo, u ovom slučaju pluća, to kompromituje disanje i potrebna je potpora kiseonikom“, objašnjava Jovanović.

Istraživanje koje će se sprovesti obuhvatiće nekoliko stotina kovid pozitivnih pacijenata i podeliće se na osnovu težine bolesti od onih koji imaju blagu formu bolesti do srednje teških koji zahtevaju hospitalizaciju i na kraju oni sa teškom i kritičnom formom bolesti koji zahtevaju veštačku ventilaciju.

Cilj je da analiziramo komponente imunskog sistema u svakoj od ovih grupa, ukažemo na nove učesnike u ovom procesu koji dosad nisu analizirani u svetu i da ukažemo na one koji su povezani sa teškom formom bolesti da bi one bile potencijalne mete terapije. Sa druge strane, želimo da pokažemo koji je to imunogenetski obrazac povezan sa teškom formom bolesti i da nađemo da li postoji predispozicija za tešku bolest“, naglašava profesor Jovanović.

Ističe da je značaj ovog istraživanja pre svega zdravstveni. Sprovešće se u UKC Kragujevac, pacijenti će biti dijagnostikovani u Institutu za javno zdravlje u tom gradu.

Većina analiza uradiće se u Centru za molekularnu medicinu, istraživačkim centrima Medicinskog fakulteta VMA i Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Ako uspemo da pronađemo učesnike koji mogu da budu potencijalna meta kovida i nađemo imunogenetsku predispoziciju, onda ti rezultati prevazilaze značaj nivoa Srbije i predstavljaju globalne rezultate zato što je kovid problem u čitavom svetu. Što se Srbije tiče značaj istraživanja jeste mogućnost da se istraživači u Srbiji bave aktuelnom naukom u rangu najvećih istraživačkih centara u svetu“, poručuje imunolog prof. dr Ivan Jovanović sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.