ŠTA SE TO GRADI U BEOGRADU? Evo gde će navodno biti metro stanica, nova garaža…

U Bloku 31 na Novom Beogradu biće izgrađeni novi sadržaji, kako javne namene, tako i komercijalne.

Beograd
pixabay.com

Planirane su površine javne namene koje obuhvataju institute i naučno-istraživače centre, državnu upravu i administrativne službe, javnu garažu, mrežu saobraćajnica i komplekse posebne namene.

Površina planirana za ove objekte iznosi oko 2,33 hektara.

Kao objekti posebne namene planiraju se objekti MUP-a Novi Beograd i JP “Jugoimport SDPR”.

Kada su saobraćajnice u pitanju, ne planira se izgradnja novih, ali će na pristupnim saobraćajnicama unutar bloka biti izgrađeni trotoari tamo gde ih nema.

Bulevarom Zorana Đinđića i Ulicom Omladinskih brigada planira se trasa linije 2 Beogradskog metroa. Na navedenoj liniji 2 planirana je stanica “Merkator” u regulaciji Bulevara Zorana Đinđića.

Planirana je i biciklistička staza duž Bulevara umetnosti.

Planirana javna garaža je podzemna, a imaće kapacitet od 210 parking mesta.

Površine ostalih namena obuhvataju komercijalne sadržaje. Planirane površine za komercijalne sadržaje u zoni više spratnosti zauzimaju istočni deo bloka duž Bulevara Mihajla Pupina, Bulevara umetnosti i Bulevara Zorana Đinđića.

Površina planirana za komercijalne sadržaje, u okviru granice Plana, iznosi oko 4,03 hektara.

Osnovna namena u zoni su komercijalni sadržaji koji se mogu zadržati u postojećem stanju uz adaptaciju i rekonstrukciju do zamene postojećih objekata novim.

Planira se transformacija ovog dela bloka u moderni poslovni centar uz administrativni centar Novog Beograda.

Lokacija gradnje se nalazi u celini “Unutrašnji prsten” sistema zelenih površina. Otvoreni stambeni blokovi građeni su u maniru korbizijanske arhitekture, a ove zelene površine imaju posebnu ekološku, kulturnu, i urbanističku vrednost.

Dakle, planirane su javne zelene površine objekata i kompleksa javnih služni, trase drvoreda, te zelene površine u regulaciji saobraćajnica.

Kako se navodi u Planu, Blok 31 pripada Centralnoj zoni Novog Beograda, a formiran je kao jedan od centralnih blokova Novog Beograda sa dominantno javnim sadržajima.

Najranije podignut objekat, zgrada Gradske opštine Novi Beograd, ujedno je obeležio i sadržaje i forme prisutne u bloku.loading...