ŠTA SRBI MISLE O EVROPSKOJ UNIJI? Istraživanje koje je iznenadilo i mlađu, ali i stariju populaciju

Pozitivnu sliku o EU ima 37 odsto gradjana Srbije, negativnu 27 a 34 odsto ima neutralan stav, pokazalo je novo specijalizovano istraživanje Evropske komisije Eurobarometar koje je obuhvatilo 28 članica EU i pet zemalja kandidata.

evropska unija
pixabay.com

Udeo ispitanika u Srbiji sa pozitivnom slikom o EU je za pet procentnih poena manji nego u prethodnom istraživanju dok je onih sa negativnom slikom za isto toliko više nego jesenas.

Gledano prema starosnoj strukturi, u Srbiji pozitivan stav prema EU ima 51 odsto mladih (od 15 do 24 godine) ali samo 29 odsto starijih od 55 godina.

Na pitanje šta EU znači tebi lično, 40 odsto ispitanika iz Srbije je navelo slobodu putovanja, studiranja i rada širom EU, 29 odsto ekonomski prosperitet a 25 odsto gubitak kulturnog identiteta.

Medju zemljama kandidatima za EU, najviše onih sa pozitivnom slikom o EU je u Albaniji, čak 81 odsto, dok samo tri procenata Albanaca ima negativnu sliku.

U Crnoj Gori 63 odsto gradjana ima pozitivnu a 18 negativnu sliku o EU, u Severnoj Makedoniji je taj odnos 56 prema 17 a u Turskoj 51 prema 19 odsto.

U zemljama EU, 45 odsto ispitanika ima pozitivnu sliku o Uniji a 17 procenata negativnu.

Istraživanje je pokazalo i da stanje nacionalne ekonomije 67 odsto ispitanika u Srbiji ocenjuje kao loše a 31 kao dobro.

U EU 49 odsto gradjana stanje nacionalne ekonomije smatra dobrim a 47 lošim.

Nešto više od polovine ispitanika u Srbiji (52 procenta) finansijsku situaciju u svom domaćinstvu ocenjuje kao lošu prema samo 26 odsto ispitanika u EU.

Istraživanje je pokazalo i da 39 odsto ispitanika u Srbiji očekuje da ekonomska situacija u zemlji u narednih godinu dana ostane ista, 36 da bude bolja a 22 procenta da se pogorša.

Kada je reč o dva najvažnija pitanja sa kojima se zemlja suočava, za 36 odsto ispitanika u Srbiji nezaposlenost je jedno od niih, za 33 odsto ekonomska situacija, za 25 odsto kriminal a za 21 odsto rast cena.

Na pitanje o poverenju u institucije, parlament uživa poverenje 35 procenata ispitanika u Srbiji, vlada 41 a EU 33 odsto.

Na nivou EU, Evropska komisija je ocenila da rezultati novog Eurobarometra ukazuju na snažan rast pozitivne percepcije o EU po brojnim pitanjima, od ekonomije do demokratije.

Kako je istakla EK, to su najbolji rezultati od istraživanja iz juna 2014, dakle pre nego što je dužnost preuzela Komisija Žan-Kloda Junkera.

Komisija je posebno istakla rekordnu podršku evru ali i to što su se klimatske promene probile medju najveće razloge za brigu gradjana EU.

Kada je reč o poverenju u EU, ono je veće od poverenja u nacionalne vlade ili parlamente a od prethodnog istraživanja je poraslo u 20 članica.

Istovremeno je udeo gradjana sa pozitivnom slikom o EU (43 odsto) povećan u 23 članice i sada je na najvišem nivou u poslednjih deset godina.

Eurobarometar je pokazao i da su gradjani u većini optimisti oko budućnosti EU – 61 odsto optimista prema 34 pesimista, kao i da je 55 procenata Evropljana zadovoljno demokratijom u EU, što je najveći udeo od jeseni 2004.

Većina Evropljana (56 odsto) slaže se da “da se njihov glas računa u EU”, pri čemu je takvih najviše u Švedskoj (86 procenata), Danskoj (81) i Holandiji (76).

Na nivou EU najveći razlog za zabrinutost je imigracija, a slede klimatske promene, ekonomska situacija, stanje javnih finansija članica i terorizam.

Gledano na nacionalnom nivou, glavni razlozi za brigu su nezaposlenost, rast cena i zdravstveno i socijalno osiguranje.

Istraživanje je radjeno u junu i obuhvatilo je 27.464 ispitanika iz 28 članica EU, kao i ispitanike iz kandidata za EU medju kojima 998 u Srbiji.