Ignorišući privremenu sudsku zabranu, investitor je priveo kraju radove koji ozbiljno ugrožavaju statiku objekta i bezbednost šest porodica koje žive u zgradi.

 

Građevinske radove, u Ulici Silvija Kranjčevića 6, Opština Zvezdara odobrila je u maju, pošto je, prema rečima stanara, predsednik kućnog saveta bez njihovog znanja i saglasnosti potpisao ugovor sa investitorom. Radovi su otpočeli 1. jula, a istog dana stanari su podneli tužbu sudu, pišu Večernje novosti. 

– Viši sud je 7. jula doneo privremenu meru kojom je investitoru zabranio dalje izvođenje radova i naložio vraćanje zgrade u prvobitno stanje do okončanja sudskog postupka – priča Valerijan Kadijević, jedan od stanara. 

– Međutim, tridesetak radnika je već sledećeg jutra otpočelo rušenje krova. Nešto kasnije istog dana, na naš poziv došla je i građevinska inspekcija i donela rešenje kojim se investitoru zabranjuje dalje izvođenje radova. Uprkos tome, radovi su nastavljeni, a do jučerašnjeg dana oni su gotovo privedeni kraju – objašnjava Kadijević.

Da sve bude gore, veštačenjem iz 1990. godine već je utvrđeno da zgrada, bez posebnih vidova obezbeđenja, ne može da izdrži nadziđivanje ili preuređivanje. 

– Kao posledica nestručnog nadziđivanja obavljenog još 1958. godine, trotoari su se povukli prema zgradi za oko pet centimetara, dok su se zidovi nagnuli za oko dva centimetra. Došlo je i do prodiranja vode u temelje zgrade, što je uslovilo njeno rascvetavanje, ali i do pomeranja zidova, stepeništa i terasa. Tom prilikom oštećene su i vodovodna i kanalizaciona mreža – dodaje Kadijević i upozorava da temelji ovog objekta ne mogu izdržati teret pod kojim se nalazi.

– Temelji zgrade ne samo da nisu ojačani, već nisu ni dirnuti, pa ne smem ni da mislim u kakvom su stanju, sada kada je stara drvena konstrukcija zamenjena više tona teškom betonskom – zaključuje on. 

Opština Zvezdara je pre 28 godina raspisala konkurs za dodelu tavanskog prostora u zgradi, i dodelila ga je jednom beogradskom preduzeću radi pretvaranja u stan površine 75 kvadratnih metara.loading...