Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odlučio je da kandidat za Zaštnika građana bude Zoran Pašalić koji je predsednik Prekršajnog apelacionog suda.

 

Na sednici odbora poslanici su razgovarali sa svim predloženim kandidatima, među kojima su i Ekatarina Marinković, koju je predložila poslanička grupa SRS-a, Milošem Jankovićem, koga su predložile poslaničke grupe DS-a i SDS-a i Vojinom Biljićem koji je bio predlog DJB.

Pašalića su za tu funkciju predložile poslaničke grupe svih političkih stranaka vladajuće koalicije i odbor je odlučio da parlamentu po hitnom postupku uputi predlog za njegov izbor.

U obrazloženju je navedeno da Pašalić poseduje više od 10 godina radnog iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti zaštitnika građana, da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete, kao i zapaženo višegodišnje iskustvo u oblasti zaštite prava građana.

Zoran Pašalić je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1992. godine, a pravosudni ispit je položio 1995. Za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda imenovan je u martu 2003. godine da bi 2008. postao starešina Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda.  Za vršioca funkcije predsednika Višeg prekršajnog suda imenovan je početkom 2010. godine, a za predsednika u oktobru 2013. Od 2014. predsednik je Prekršajnog apelacionog suda. 

Javnosti je postao poznat 2009. kada je doneo presudu kojom je tadašnji predsednik Srbije Boris Tadić kažnjen sa 40.000 dinara zbog ispijanja šampanjca posle utakmice Srbija-Rumunija.

Opozicija se protivi izboru Pašalića i kao glavne razloge navodi činjenicu da je studirao 13 godina i na kraju završio fakultet sa prosečnom ocenom 6,73

Rok za izbor zaštitnika građana je 4. avgust. Mandat zaštitnika traje pet godina i ista osoba može najviše dva puta uzastopno da bude birana na tu funkciju. loading...