SUDSKI TUMAČ: Šta je, kako radi i ZAŠTO vam je potreban?

Prevođenje dokumentacije na nemački jezik je jedan od najtraženijih poslova svake prevodilačke agencije. Jako puno ljudi konkuriše za radne vize i to je situacija na celom Balkanu, ne samo kod nas. Pored fizičkih lica i firme koriste usluge prevodilačkih agencija, a naročito sudskog tumača za nemački jezik jer se samo tako uspešno sklapaju poslovi.

Posao Olovka
Pixabay.com

Šta je sudski tumač? Zašto je u nekim slučajevima isključivo potreban on – sudski tumač za nemački? Kada su njegove usluge potrebne fizičkim, a kada pravnim licima?

Sudski tumač

Sudski tumač je licenciran prevodilac koji je licencu dobio od Ministarstva Pravde i svojim pečatom i potpisom garantuje da je prevod 100% veran originalu.

Sudski tumač za nemački jezik je licenciran samo za ovaj jezik i ne garantuje prevod drugih jezika, ali svoj posao radi dvosmerno – garantuje prevod sa srpskog na nemački, ali i obratno, sa nemačkog na srpski.

Jako puno osoba ima potrebu za ovim specijalizovanim prevodom iako je skuplji od klasične usluge prevođenja.

Kome je potreban sudski tumač za nemački?

Kao što smo naveli, sudski tumač za nemački je potreban i fizičkim i pravnim licima.

Svako obraćanje ambasadi traži da dokumenta budu overena od strane sudskog tumača za nemački. To znači da sva lična dokumenta, pasoš, lična karta, dokumenta koja su potrebna za vizu…moraju biti prevedena na nemački jezik, ali i overena od strane sudskog tumača.

Pošto mnogi sada traže radnu vizu u Nemačkoj i svako obraćanje inostranim kompanijama traži licenciran prevod CV, propratnog pisma, kvalifikacije, stručne spreme… dobro bi bilo i da se svaki odgovor od strane nemačkih poslodavaca prevede uz pomoć sudskog tumača za nemački tako da budete potpuno sigurni da nema zabune u tumačenju odgovora.

Takođe, svako zvanično obraćanje fakultetu ili školama radi nastavka obrazovanja takođe znači da je neophodan sudski tumač za nemački da prevede diplome i dokumenta kojima se konkuriše u obrazovnu instituciju.

I lečenje u inostranstvu podrazumeva prevod medicinske dokumentacije, ali doktori neće prihvatiti proizvoljan tekst, već samo onaj za čije znanje garantuje Ministarstvo Pravde.

Pravna lica koji sarađuju sa Nemačkim kompanijama vrlo često treba prevod sudskog tumača za nemački. Patenti, licence, osnivački akti, punomoćja… su nešto što se obavezno dostavlja uz overu, a ista dokumenta na nemačkom takođe je dobro prevesti na srpski, ali uz licenciranu potvrdu o tačnosti.

U godinama i decenijama pred nama samo će se još više pokazati značaj prevodilačkih agencija i posebno uloga sudskih tumača za sve svetske jezike. Nemački je odavno aktuelan, ali je bio najviše korišćen u poslovnoj komunikaciji. Od kako su se otvorile pozicije za razna radna mesta u Nemačkoj i fizička lica su zainteresovana za prevođenje dokumenata na i sa nemačkog na srpski.

Povezuju se ljudi, kompanije, države… Ogromne razdaljine se prelaze za vrlo kratko vreme, svega par sati. Internet je tu vezu samo još više učvrstio, možemo komunicirati u realnom vremenu sa ljudima na drugom kraju sveta. U takvoj situaciji je nedopustivo da postoji jezička barijera.

Prepoznata je važnost učenja i znanja više svetskih jezika, ali to nije dovoljno kada je u pitanju konverzacija sa zvaničnim institucijama u inostranstvu, ali i kada se koriste zvanična dokumenta. Tada je važno angažovati sudskog tumača za nemački ili drugi potreban jezik. Sva komunikacija će se obavljati bez problema što je i svrha postojanja prevodilačkih agencija.