SUTRA SE OTVARAJU TRŽNI CENTRI: Posetioci će morati da poštuju ova pravila

Ministarstvo zdravlja donelo je odluku po kojoj će tržni centri u Srbiji od sutra moći da rade od 6 do 22 časova, sa izuzetkom ugostiteljskih objekata u njima, i propisalo precizne epidemiloške mere kojih će zaposleni i kupci njima morati da se pridržavaju.

Pixabay

– Počev od 12. aprila u radnom vremenu svakog dana od 06.00 do 22.00 časa mogu raditi zatvoreni ili otvoreni trgovinski centri i slični objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, osim ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru, a koji se nalaze u sklopu tog objekta i u kojima se vrši usluživanje hrane i pića sedećih gostiju (dozvoljena je šalterska prodaja) – navedeno je u odluci ministarstva.

Onaj ko upravlja objektom dužan je da obezbedi da se ispred šaltera za prodaju hrane i pića ne okuplja veći broj osoba, da između onih koji čekaju postoji razmak od najmanje dva metra u svim pravcima, kao i da su vidno obeležene linije kretanja do i od šaltera.

Tržni centri su u obavezi da obezbede i sledeće uslove:

– Na ulazu mora vidno biti istaknuta korisna površina celog objekta i maksimalan broj prisutnih osoba i obaveza posetioca da nose zaštitne maske;

– Ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, moraju se odrediti i vidljivo obeležiti koji su ulazna, a koji izlazna vrata;

– Moraju biti određene i vidljivo obeležene linije kretanja unutar objekta tako da se onemogući boravak ili okupljanje većeg broja osoba na jednom mestu, kao i bezbedni pravci kretanja od ulaza do izlaza;

– Na ulazu moraju se koristiti dezobarijere;

– Fizičku distancu između korisnika od najmanje dva metra;

– Zaposleni moraju nositi zaštitnu masku tokom rada, a naročito tokom kontakta sa korisnicima;

– Zajedničke prostorije i predmete koje koriste korisnici (toaleti, rukohvate na stepenicama, liftovi i sl.), moraju se na svakih sat vremena dezinfikovati rastvorom na bazi 70 odsto alkohola;

– Mora biti određena odgovorna osoba za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), a ukoliko objekat ima više ulaza i izlaza, ima više spratova i površine je veće od 500 kvadratnih metara, upravljač centra je dužan da odredi više korona redara, tako da se na svakom ulazu i izlazu i na svakih 250 kvadratnih metara nalazi po jedan redar;

– Korona redar mora da nosi vidljivu oznaku da je korona redar;

– Korona redar je dužan da upozori korisnike na obavezu nošenja maske prilikom ulaska i kretanja u objektu sve vreme boravka;

– Ukoliko korona redar primeti da neka osoba ne nosi masku, bez odlaganja će obavestiti tu osobu da napusti objekat sa upozorenjem da takvo ponašanje predstavlja prekršaj, a ukoliko osoba odbije da napusti objekat bez
odlaganja će o tome obavestiti nadležne inspekcijske službe.

Preduzetnici su u obavezi da u okviru prostora u kom prodaju robu obezbede indetične uslove.