“Svaka treća IT firma povećala je profit tokom pandemije bez obzira na krizu”

Tokom pandemije korone većina kompanija je bila primorana da se digitalno transformiše i prilagodi modernom načinu funkcionisanja možda i pre nego što su to njihova rukovodstva želela. Izazovi današnjice su takvi da opstaju i razvijaju se samo firme koje su u potpunosti uskladile svoje poslovanje zahtevima tržišta, a to podrazumeva korišćenje informacionih tehnologija.

Posao
Pixabay.com

Naravno, u Srbiji postoje i kompanije poput softverske grupacije iz Novog Sada (čiji je direktor Vladan Balaban), koje tokom ove dve godine nisu morale da se reorganizuju već su se samo dodatno unapredile jer od samog osnivanja prate trendove IT industrije.

Koliko je digitalna transformacija značajna, vidi se i po tome što država, odnosno Privredna komora Srbije, godinama organizuje konkurs za novi “Program podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća”. Na taj način preduzeća mogu da koriste savremene tehnologije i napreduju uz pomoć konsultanata koji su sertifikovani za digitalnu transformaciju. Pošto prihvate savremene tehnologije domaće kompanije mogu da naprave nove biznis modele, unaprede proizvodnju i izađu na tržište sa kvalitetnijom i bogatijom ponudom kako bi ostvarile veći profit i brži razvoj. Kako se dolazi do tog nivoa, najbolje znaju uspešni IT stručnjaci, među kojima i Vladan Balaban.

Digitalizacija je nezaustavljiv proces, naglašava Vladan Balaban

Da bi se jedna kompanija uspešno digitalno transformisala mora, najpre, da uz pomoć novih tehnologija, hardvera i softvera pristupi tržištu, klijentu, kupcu da bi napravila potpunu analizu njegovog ponašanja. Takva analiza podrazumeva da se istraži koliko kupac ili klijent koristi savremene tehnologije, gde živi, šta mu je potrebno, koja su mu interesovanja – kako bi se u skladu sa tim definisali novi proizvodi. Balaban ističe da je to preduslov da bi poslovni procesi bili brži, vidljiviji, efikasniji. S tim u vezi i kontrola poslovanja unutar kompanije postaje obimnija i kvalitetnija.

Kako apostrofira, firme danas ne mogu da se nadmeću sa konkurencijom na tržištu ukoliko ne raspolažu digitalnim tehnologijama. Drugim rečima, ukoliko zaobilaze digitalizaciju sve sporije dolaze do kupaca ili klijenata. Pritom, digitalizacija se ne može zaustaviti kao proces. Vidi se to jasno na svakom koraku. Kako nadolaze nove generacije, sve više ljudi koristi mobilni telefon ili internet kada žele da razgovaraju sa drugima, saznaju informacije, istraže tržište i kupuju iz “fotelje”… Digitalizacija je uzajamni proces u kome se zajedno sa ljudima digitalizuju i kompanije.

Uprkos krizi, IT firme ostvaruju rast 

Svaka treća kompanija iz IT industrije ostvarila je profit i čak povećala broj radnika bez obzira na krizu tokom pandemije korone. Isti napredak ostvarile su i kompanije iz sektora proizvodnje hrane i pića i poljoprivrede u našoj državi.  Razlog za uspeh leži u činjenici da su sve te kompanije izašle na onlajn tržište zajedno sa kupcima u vreme zabrane kretanja tokom pandemije. S tim u vezi, porasla je tražnja za modernim IT zanimanjima kao što su programer softvera, analitičar podataka, stručnjak za digitalno tržište i tako dalje…Postoji i indirektan efekat digitalizacije na tržište rada jer ne bi bilo dodatnog zapošljavanja bez podizanja produktivnosti, stimulisanja tražnje, smanjenja cene…

I planiranje poslovnih resursa zavisi od digitalizacije

Digitalna transforamcija velikih firmi ne može se ni zamisliti bez takozvanog  ERP (Enterprise Resource Planning) procesa, odnosno planiranja poslovnih resursa. Da bi sprovele taj proces, velike firme moraju da imaju neki poslovni informacioni sistem ili softverski paket koji se adaptira potrebama kompanija i poboljšava kvalitet njihovih proizvoda i usluga. Ipak, ERP proces nije jedini uslov za digitalnu transformaciju firmi.

Plan razvoja informacionih sistema i umrežavanje su ključni procesi za prevazilaženje krize, kaže Vladan Balaban

Bez infrastrukture nema uspešne digitalne transforamcije – to je krilatica koja prati sva preduzeća, a naročito mala i srednja. To znači da svaka savremena kompanija mora raspolagati širokim dijapazonom resursa koji podrazumeva kvalitetnu internet vezu, server, mesto za skladištenje i čuvanje informacija i bezbedni sistem pristupa klijentima i kupcima. Takođe, u današnje vreme nema napretka bez planiranja razvoja informacionih sistema i njihovog prilagođavanja biznis modelu firme. Zato je svakom preduzeću neophodan kvalifikovani i iskusni konsultant, ali i dobar plan o najuspešnijem biznis modelu. To je model koji ostvaruje najveći profit kad se pogledaju uložena sredstva.

Takav model ima, recimo, velika softverska grupacija iz Novog Sada na čijem je čelu Vladan Balaban. Ova firma ima dugogogodišnju uspešnu saradnju sa američkim planetarnim dobavljačem profesionalnih tehnoloških rešenja za trgovinu akcijama. Ove dve firme u početku su sarađivale na održavanju veb lokacija i veb aplikacija, a onda su razvile brojne poslove u oblasti administracije, monitoringa proizvoda i razvoja koji se koriste širom planete.