SVE IH VIŠE TRAŽE: Koje kredite uzimaju pravna lica?

Sa sigurnošću možemo reći da privreda u sve većoj meri traži investicione kredite koji omogućavaju nesmetano funkcionisanje tekuće proizvodnje uz povećanje ulaganja i širenja posla.

Posao Razgovor
Foter7Alan Cleaver / photo on flickr

Sa druge strane, pravna lica se odlučuju i za drugi način finansiranja postojećih obaveza gde su krediti za refinansiranje najbolji način za rešavanje beskonačnog broja rata, različitih kamata i dužine otplate.

Šta su investicioni krediti i kada trebaju firmama?

Investicioni krediti su oblik kreditnog zaduživanja koji koriste pravna lica za namensko ulaganje u opremu, mašine, izgradnju, proširenje postrojenja i ulaganje u razvoj posla.

Privreda funkcioniše kao živi organizam i svako remećenje ostavlja dalekosežne posledice. U stvarnosti to znači da je i najuspešnijim kompanijama nekada teško da investiraju u neka ulaganja onda kada bi to želeli. Ulaganje iz ostvarene dobiti je jedini drugi način, ali taj konačni iznos varira i neće uvek biti dostupan pa su investicioni krediti mnogo bolji izbor.

Banke ih odobravaju u zavisnosti od veličine preduzeća, finansijskih rezultata, ali i iznosa koji se traži. Postoje kreditne linije za mala i srednja preduzeća, ali i za velike kompanije pa će i odluke o mogućnosti investiranja biti različite.

Važno je da pravno lice dobro isplanira buduće prihode i rashode i da ulaganje ne bude preveliko opterećenje jer će u tom slučaju investicija ugroziti poslovanje, a investicioni krediti postati teret.

Sve banke daju i grejs period što znači da se ne počinje sa plaćanjem rate u momentu podizanja kredita, već nakon godinu dana i više. To privredi daje vremena da investicija počne da daje rezultate, donosi prihod i tako otplaćuje uložena sredstva.

Uz sve uslove i pogodnosti koje daje banka, svako preduzeće će biti u mogućnosti da dobije sredstva sa kojim će moći ili da započne ulaganje ili da finansira celu investiciju.

Krediti za refinansiranje za pravna lica

Iz navedenog jasno je da pravna lica ne mogu da funkcionišu bez uzimanja povremenih kreditnih linija koji omogućavaju ulaganje u proizvodni proces ili prevazilaženje trenutnih kriza.

Tokom vremena se mnogima namnože rate, a kada na to dodamo da pravna lica imaju račune i u drugim bankama, jasno je da su mesečne obaveze znatno veće nego da postoji jedan kredit koji otplaćuje sve.

Krediti za refinansiranje su još jedna grupa namenskih kredita koji je popularan i među fizičkim, ali i pravnim licima. Pravno lice donosi izveštaj o zaduženjima u drugim bankama i na osnovu ukupnog iznosa se odobrava kredit za refinansiranje. Moguće je i da matična banka sama prikupi sva dokumenta pa da pravno lice lakše dobije sve informacije.

Ono što je velika prednost koju donose krediti za refinansiranje je taj da se objedinjuje otplata u jednom kreditu, sa jednom kamatnom stopom i rokom otplate. To je odličan način rešavanja pitanja brojnih rata i obaveza kod različitih banaka.

Banke su finansijske institucije koje sarađuju i sa fizičkim i sa pravnim licima. Pravna lica podižu više iznose, uz posebne uslove i na taj način obezbeđuju normalno funkcionisanje proizvodnje i sprečavanje finansijskih problema. To banku čini partnerom u vašem poslovanju i savetnikom za sva finansijska pitanja! Iskoristite njenu pomoć kada god vam je potrebna.