SVE OVLAŠĆENJA PREDSEDNIKA SRBIJE: Šta zapravo Vučić može dok je na Andrićevom vencu?

Predsedništvo
Wikipedia.org

Ako je suditi po onome što stoji u Ustavu Srbije, ovlašćenja koja ima predsednik Republike nisu naročito velika i svode se na protokolarne poslove.Međutim, ta ovlašćenja se neretko proširuju, a sve u zavisnosti od političke moći i uticaja predsednika i stranke iz koje dolazi.

 

Jedan od prvih zadataka novog predsednika Vučića biće i predlaganje novog mandatara za sastav Vlade Srbije, a prema njegovim dosadašnjim izjavama, to će se dogoditi do 23. juna, za kada je zakazana svečana inauguracija u Palati Srbija, piše Blic.

Predsednik nema zakonodavnu ili izvršnu vlast. Međutim, sve zakone koje donese Skupština on mora da proglasi. Predsednik ima pravo da vrati zakon Skupštini na ponovno razmatranje, ali tu ipak poslednju reč ima Skupština – ako se opet izglasa zakon, predsednik više ne može da ga vrati, odnosno dužan je da proglasi ponovno izglasani zakon.

Zanimljivo je da ako predsednik Republike ne donese ukaz o proglašenju zakona u Ustavom predviđenom roku, ukaz donosi predsednik Narodne skupštine.

Predsednik predstavlja zemlju u inostranstvu. On postavlja i opoziva ukazom ambasadore Srbije na osnovu predloga Vlade, prima akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika, daje pomilovanja i odlikovanja…

Vučić je polaganjem zakletve postao i vrhovni komandant oružanih snaga Srbije – u skladu sa zakonom postavljaće, unapređivaće ili će razrešavati oficire Vojske Srbije.

Vučić će imati pravo da se još jednom kandiduje za predsednika Srbije, jer može da bude biran najviše dva puta na ovu funkciju. Dok je obavlja ne može da bude i na nekoj drugoj javnoj funkciji ili da obavlja neku drugu profesionalnoju delatnost.

Ako mandat predsednika Republike ističe za vreme ratnog ili vanrednog stanja, produžava se, tako da traje do isteka tri meseca od dana prestanka ratnog, odnosno vanrednog stanja. Mandat predsednika Republike prestaje istekom vremena na koje je izabran, ostavkom ili razrešenjem.

Kada je predsednik Republike sprečen da obavlja dužnost ili mu mandat prestane pre isteka vremena na koje je biran, zamenjuje ga predsednik Narodne skupštine. Predsednik Narodne skupštine može da zamenjuje predsednika Republike najduže tri meseca.

Izbore za predsednika Republike predsednik Narodne Skupštine je obavezan da raspiše tako da se održe najkasnije tri meseca od nastanka sprečenosti predsednika Republike odnosno prestanka mandata na koji je biran.

Predsednik uživa imunitet kao narodni poslanik. On o svom radu odgovara biračima, ali je Narodna skupština organ koji može da ga razreši sa funkcije. Predsednik Republike razrešava se zbog povrede Ustava, odlukom Narodne skupštine, glasovima najmanje dve trećine narodnih poslanika, a postupak za razrešenje može da pokrene Narodna skupština, na predlog najmanje jedne trećine narodnih poslanika.

Ustavni sud je dužan da po pokrenutom postupku za razrešenje, najkasnije u roku od 45 dana, odluči o postojanju povrede Ustava.