Najava da će uskoro krenuti da stižu plave koverte sa pozivima na obaveznu vojnu obuku u trajanju od 15 dana. Ipak, mnogi zaboravljaju da je prva ovakva obuka već održana, i to u oktobru 2018.

Ko sve ide na obuku?

Kako je resorni ministar Aleksandar Vulin izjavio, poziv će tokom ove godine dobiti 600 muškaraca koji do sada nisu odslužili vojni rok ili su služili u civilu, a da u našoj zemlji ima ukupno 200.000 muškaraca koji nisu prošli nikakav vid vojne obuke, od trenutka zamrzavanja ove obaveze, do danas.

Iako je cilj prevashodno obučavanje mladića koji imaju između 30 i 35 godina, zakonsku obavezu prema državi da budu u rezervnom sastavu, imaju svi muškarci do koji navrše 60 godina, i to do kraja te kalendarske godine u kojoj napune ovaj jubilej.

– Rezervisti koji će proći vojnu obuku biraju se po sposobnostima. Bitno je da nemaju kriminalni dosije, da su dobri u svojim sredinama i da se bave nečim što bi moglo biti zanimljivo za vojsku. Na primer, neko je vozač, a neko ima završen fakultet pa bi mogao biti rezervni oficir u budućnosti. Teritorijalni organi prolaze evidenciju svakog rezerviste i daju predlog ko bi od njih trebalo da bude pozvan na vojnu obuku – ističe izvor “Blica”.

Planirano je da oni prođu “specijalističku obuku i upoznavanje sa svim vidovima odbrane zemlje” – ali šta znači specijalistička obuka, za sada nije precizirano.

Dve faze obuke

Zapravo, specijalistička obuka je tek jedan od dva dela koji rezervisti moraju da prođu, a svaki će trajati po 15 radnih dana. Prva faza je osnovna obuka, i ona će se održati tokom jedne kalendarske godine, a zatim specijalistička u narednoj godini.

Nakon završetka procesa obučavanja lica će biti raspoređena u rezervni sastav Vojske Srbije.

– Neće stići svi da prođu ovu obuku. Ako bude para, planira se da i sledeće godine vojnu obuku ima 600 ljudi. Bitno je da se vojna obuka ravnomerno rasporedi po celoj zemlji, a sve je to bilo u mnogo većem obimu i potpuno normalno dok nije ukinuto redovno služenje vojske – naglašava izvor “Blica”.

Odsustvo s posla i plata

Rezervisti koji su zaposleni, tokom trajanja obuke primaće platu u visini svoje prosečne zarade u prethodnih 12 meseci. Zapravo, poslodavac je u obavezi da isplati uobičajenu platu, što će mu Vojska Srbije refundirati.

Takođe, zaposlenim osobama biće plaćeni i svi prateći troškovi: putni, zdravstveno osiguranje, smeštaj i hrana. Njima pripada i naknada u visini osnovice od koje plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje.

Sa druge strane, oni koji nisu osigurani po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti, zatim poljoprivrednici, kao i oni koji primaju penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu, pripada novčana naknada u visini neto plate po činu i dužnosti profesionalnog vojnika čina razvodnika.

U prevodu za 15 dana u vojsci se dobije novca koliko i 15 dana na svom radnom mestu. Tj. po onoj plati na koju se plaćaju porezi i doprinosi.

Inače, nezaposleni tokom 15 dana vojne obuke dobijaju platu od 20.000 dinara.

Kazna za neodazivanje do 50.000

Odazivanje na poziv za obuku je obavezno, a za neodazivanje predviđene su zakonom propisane kazne.

– Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se regrut i lice u rezervnom sastavu ako se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu teritorijalnog organa u vreme i na mesto koji su naznačeni u pojedinačnom pozivu – stoji u članu 126 zakona.

Prigovor savesti

Rezervistima koji se pozovu na prigovor savesti, biće raspoređeni u jedinice civilne zaštite gde će proći odgovorajuću obuku, rekao je Vulin, ali objašnjenje kako će tačno ovaj vid vežbe izgledati nismo dobili od Ministarstva odbrane.

Ono što je poznato jeste da kazna za neodazivanje na poziv iznosi 50.000 dinara. Naravno, rezervista ima pravo i da bude sprečen da prisustvuje, ali o tome mora da obavesti vojnu službu, o što je i sam ministar potvrdio.

Žene u Vojsci Srbije

Žene, u skladu sa članom 3. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, po principu dobrovoljnosti koji nije obavezujući, mogu da budu uvedene u vojnu evidenciju, dobrovoljno odsluže vojni rok sa oružjem i prevedu u rezervni sastav. Tada za žene važe sva prava i obaveze kao i za muškarce.loading...