Ljudi su spremni na sve, samo da dobiju svojih pet minuta slave. Za koju sumu novca biste vi pristali na ovako nešto?