Da li ste znali da se sutra dočekuje 1436. godina?!

Verovali ili ne, veliki broj ljudi sutra dočekuje Novu godinu! Da stvar bude čudnija nije reč ni o 2014. ni o 2015. već 1436. godini!

Islamski vernici sutra obeležavaju dolazak nove, 1436. hidžretske godine.

Preseljenje Muhameda iz Meke u Medinu pripadnici islamske vere smatraju jednim od najvažnijih događaja u početnom stadijumu islama i od tog vremena (16. jul 622. godine) računaju svoju eru – hidžru.

Time se završava period Meke, a počinje medinsko razdoblje razvoja islama, kao nove religije.

Muhamedovo preseljenje u Medinu predstavlja prekretnicu za islamski svet. Smatra se da je sa Muhamedom zajedno prešlo i 200 njegovih sledbenika.

Neki istoričari taj događaj tumače kao Muhamedovovo bekstvo pod pritiskom protivnika, ali većina, ipak, smatra da je preseljenje planirano, da bi se na novim prostorima stvorili uslovi za širenje islama.

Muhamedova majka Amina poticala je iz Medine. Stručnjak za islam Filip Hiti u knjizi „Istorija Arapa” piše da je Muhamed „ušao u novo obitavalište kao visoko cenjen i ugledni vođa. Vidovnjak i (božji) poslanik u njemu sada ustupaju mesto praktičnom političaru”.

Među islamskim vernicima za Novu hidžretsku godinu nema posebnih rituala, molitvi, ni posebnog jelovnika, nema dočeka, ni slavlja. Dolazak nove godine se obeležava samo prigodnim verskim svečanostima ili duhovnim akademijama.

U nekim zemljama, kao u Egiptu i Saudijskoj Arabiji, taj dan je neradan, ali ne i u Turskoj, Tunisu i Alžiru.

U Srbiji pripadnici islamske vere takođe dolazak hidžretske godine proslavljaju radno.loading...