Poljski Institut pamćenja naroda objaviće poimence spisak svih nacista iz nekadašnjeg koncentracionog logora Aušvic Birkenau koji je Hitlerova Nemačka podigla 1940. godine na jugu okupirane Poljske.

Taj spisak od nekoliko hiljada imena – svih Š-ovaca i čuvara logora koji su odgovorni za smrt više od 1,1 miliona ljudi, mahom Jevreja sa svih strana Evrope, ali i Roma i Sinti, sovjetskih vojnih zarobljenika, Poljaka i drugih pripadnika evropskih naroda IPN će objaviti ove godine.

– Moralna obaveza prema žrtvama, ali i prema onima koji su preživeli jeste da se objave imena krivaca. Lista dželata – kazao je danas Marek Lesota iz krakovskog odrljenja poljskog instituta koji se bavi studijama i dokumentacijom zločina nacista i komunista u savremenoj istoriji Poljske.

Lesota je podsetio da su nakon Drugog svetskog rata osuđeni neki viši oficiri logora, ali da je kroz njega prošlo nekoliko hiljada nacističkih čuvara i oficira.

– Budući da se tu ipak radi o delikatnoj materiji, ne možemo da objavimo samo puka imena već je neophodno da se dodaju i precizniji podaci – rekao je Lesota.

 loading...