Zastrašujuće: Poslanik ubio dečaka na orgijama?!

Video sam poslanika kako ubija dečaka tokom pedofilske VIP žurke, ispričao je muškarac koji je silovan na VIP okupljanjima organizovanim za pedofile.

Skotland Jard je potvrdio da je pokrenuo istragu tri ubistva povezana sa pedofilijom i VIP okupljanjima, istraživajući navode o seksualnom zlostavljanju i ubistvima tokom 70-tih i 80-tih godina prošlog veka u Velikoj Britaniji, prenosi „Telegraf”.

Istraživanje ovih navoda o ubistvima i seksualnom zlostavljanju pokrenuto je zahvaljujući navodima jedne od žrtvi. Muškarac Nik, koji je tokom tih pedofilskih okupljanja takođe bio žrtva silovanja, izjavio je da je pristustvovao ubistvima dečaka.

On je ispričao da je video kako jedan član Parlamenta davi dečaka do smrti na očigled drugih parlamentaraca. Takođe je ispričao da je video i kako dečaka od 11 godina gaze kolima.

Nik dalje navodi da je ova pedofilska mreža nesmetano funkcionisala, a svog oca optužuje da ga je prodao bogatim i uticajnim članovima Parlamenta koji su ga mučki zlostavljali.