Ministarstvo nauke pokrenulo je vanrednu proveru diploma oko 90 hiljada zaposlenih u sistemu obrazovanja i nauke.

Vanredan postupak provere verodostojnosti diploma Ministarstvo je pokrenulo zato što je u toj ustanovi otkrivena osoba sa krivotvorenom diplomom Sveučilišta u Zagrebu, objavio je Jutarnji list.

Reč je o ženskoj osobi s lažnom diplomom Hrvatskih studija koja je u Ministarstvu radila administrativne poslove, a zaposlena je na ugovor o radu na određeno vreme, na osnovu javnog konkursa sredinom novembra 2018. godine.

Pre toga je u toj ustanovi radila kroz program stručnog radnog osposobljavanja, a zatim na projektu putem ugovora o delu.

Da njihova zaposlena ima lažnu diplomu otkrili su mesec i po dana nakon zapošljavanja, a da je diploma lažna potvrdili su i sa Hrvatskih studija. Slučaj je prijavljen policiji, inspekciji Ministarstva uprave kao i Zavodu za zapošljavanje putem kojeg je osoba i došla u Ministarstvo nauke, a u čijim je dokumentima zavedena kao visokoobrazovana osoba.

Nakon toga je ministrka Blaženka Divjak odlučila zatražiti proveru svih diploma osoba zaposlenih u sistemu obrazovanja, od osnovnih i srednjih škola do agencija.

– Suština je u ovoj priči zaštititi sve delatnike u sistemu obrazovanja od ljudi koji ne cene struku ni njihovo znanje, nego prevarama ulaze u sistem i tako čine nepopravljivu štetu. Takvi ljudi ne smeju raditi sa učenicima i studentima – kaže ministarka Divjak.loading...