Roboti koje su do sada išli u kontaminirane prostorije nuklearne elektrane u Fukušimi, prebrzo su se kvarili zbog jakog zračenja. Ipak, japanska kompanija TEPCO mora pronaći način da dopre do izvora kontaminacije, jer ove godine počinje čišćenje otpada iz reaktora.

 

Jednu od ključnih uloga u rastavljanju oštećenih reaktora u Fukušimi, imaju roboti koji bi trebali obaviti posao preopasan za ljude. Pokušaji saniranja najgore nuklearne katastrofe nakon Černobila stalno propadaju zbog  veoma visokog zračenja.

Nakon razornog potresa i cunamija koji su pogodili Japan i teško oštetili elektranu, poginulo je 18.000 ljudi, a više od 100.000 moralo je napustiti područje oko Fukušime.

Procene su da je oko 600 tona toksičnog goriva iscurilo iz reaktora. Japanski TEPCO koji vodi sanaciju štete, pre čišćenja mora utvrditi tačnu lokaciju i veličinu pukotina iz kojih ističe radioaktivni materijal. Kako piše Independent, zbog zračenja koje je smrtonosno za ljude, inženjeri su izradili robote sa kamerama koji bi mogli proceniti štetu. Međutim, poslednji izlazak Tošibinog robota u radioaktivnu elektranu je propao, jer se robot pokvario pet puta brže od predviđenog. 

Tošiba je izradila robota koji bi se mogao nositi sa 73 Siverta, međutim u reaktoru je izmereno zračenje od 530 Siverta. Zračenje od 10 Siverta bilo bi smrtonosno za ljude, a smrt bi nastupila za samo nekoliko nedelja. 

Ovaj pokušaj procene štete još jedan je u nizu kvarova koji su snašli inženjere. Početkom februara, robot je stao nakon samo dva sata izlaganja zračenju.

Japanske vlasti su u decembru objavile procenu  da će troškovi oko nuklearne katastrofe u Fukušimi biti oko 188 milijardi dolara, što je gotovo dvostruko više od ranije procene.