TUŽILAŠTVO SAOPŠTILO: Nema krivične odgovornosti za pad helikoptera

Helikopter
Beta

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da nema mesta pokretanju krivičnog postupka povodom pada helikoptera 13. marta 2015. godine.

 

Kako je navedeno, krivični postupak protiv lica koja su učestvovala u pripremanju i izvršenju zadatka neće biti pokrenut jer nije utvrđeno da su sa umišljajem ili iz nehata preduzeli radnje koje bi predstavljale elemente bića bilo kog krivičnog dela.

U Predistražnom postupku je utvrđeno da je u lancu komandovanja, prilikom planiranja i pripreme zadatka, došlo do propusta koji nemaju krivično pravnu, već eventualno disciplinsku težinu vezanu za lanac komandovanja.

To se kako navodi tužilaštvo, nesumljivo utvrđuje iz iskaza saslušanih svedoka i sadržine nalaza i mišljenja stručnih lica, koja su u formi veštačenja sprovedena tokom predistražnog postupka.

Tužilac je takođe imao u vidu i cenio je činjenicu da je prema brigadnom generalu Predragu Bandiću i general majoru Živak Ranku pokrenut disciplinski postupak i ta okolnost nije uticala na stav tužilaštva da bude doneta drugačija odluka.

Odluka tužilaštva bazirana je i potkrepljena isključivo na prikupljenim dokazima tokom predistražnog postupka, napominje se u saopštenju.

Tužilaštvo podseća da je tokom predistražnog postupka sveobuhvatno razmatrilo događaje, činjenično stanje, izjave više desetina saslušanih svedoka, obavljena kompleksna veštačenja, nalaze i mišljenja Komisije za osnovno ispitivanje udesa i Komisije za ispitivanje vanrednog događaja.

Vojni helikopter koji je prevozio bolesnu bebu iz Novog Pazara u Beograd, pao je 13. marta 2015. godine u Surčinu. Tada je nastradalo svih sedam putnika, pilot major Omer Mehić, pilot kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Trajić, mehaničar letač Ivan Miladinović, lekar Dževad Ljajić, anesteziolog Miroslav Veselinović i beba iz porodice Ademović, a povodom tog događaja Više tužilaštvo u Beogradu sprovodi istražne radnje.

Dve komisije koje su formirali načelnik Generalštaba i prvi čovek vazduhoplostva ispitivale su uzroke ove nesreće.

Vojne komisije došle su do sledećih zaključaka:

– Osnovni uzrok nesreće ljudski faktor
– Posada doživela prostornu dezorjentaciju kao posledica zamora, emocionalne penapregnutosti i kompromitovanom funkcijom pažnje
– Tokom donošenja odluka svi učesnici bili su izloženi pritisku i očekivanjima hitnosti medicinskog zbrinjavanja deteta što se posebno odrazilo na odabir konačne destinacije sletanja
– Odgovornost snosi vođa posade helikoptera XT – 48, a deo odgovornosti drugi pilot i letač tehničar
– Odgovornost snosi i komandant 204. Vazduhoplovne brigade zbog propusta u planiranju i organizaciji leta

Kazne koje su za sada izrečene su zabrana unapređenja ili napredovanja godinu, odnosno dve godine izrečene komandantu Vazduhoplovstva Ranku Živaku i prvom čoveku 204. vaduhoplovne brigade Predragu Bandiću.