Obalska straža je prikupila 658 ljudi od petka, dok se 730 drugih samostalno iskrcalo na obale grčkih ostrva u Egeju.

Grčka vlada je početkom oktobra najavila da će 20.000 ljudi postepeno prebaciti sa ostrva na kopno do kraja godine da bi rasteretila prenatrpane ostrvske kampove.

Više od 32.000 ljudi dok ih ne popišu boravi u teškim uslovima u pet kampova čiji kapacitet je za svega 6.200 ljudi.

Danas se 179 tražilaca azila iskrcalo u luku Pirej odakle će biti prebačeni u kampove i prihvatilišta širom zemlje.

Prebacivanje izbeglica na kopno je izazvalo negodovanje stanovnika koji ih ne žele u svojim selima i predgradjima, te je bilo i demontracija i napada.

Mreža za registrovanje incidenata rasističkog nasilja prošlog ponedeljka je u saopštnju izrazila zabrinutost zbog porasta broja slučajeva rasističkih i ksenofobnih napada na migrante.

Lekari bez granica su u subotu potvrdili da je jedna devetomesečna beba umrla zbog dehidracije u kampu Moria na Lezbosu. Krajem septembra jedna Avganistanka je umrla u požaru u tom logoru koji je prepunjen stalnim dolaskom migranata preko Turske.