U Srbiji otvorena BANKA KAO NIKADA PRE! Čak i najveće cicije želeće da OTVORE RAČUN I ŠTEDE U NJOJ

Želimo da vas upoznamo sa novom "bankom" u gradu!

Posao Sastanak
Pixabay.com

Ovo nije obična banka, ovo je BANKA VREMENA, projekat od značaja za mlade, nezaposlena lica i zajednicu, podržan od strane OPENS2019.

Banka vremena је internet platforma dostupna svim zainteresovanim korisnicima koji mogu i žele da rade, pomognu drugima i međusobno sarađuju. Omogućava međusobnu razmenu sati tj. znanja i veština, sa transakcijama zasnovanim na vremenu, a ne novcu, gde je jedan sat Banke vremena jednak jednom satu rada svakog korisnika – npr. 1 čas joge= 1 čas engleskog jezika).

Sistem banke vremena se isključivo treba odnositi na jedinicu vremena u jednakoj vrednosti rada bez obzira na to ko i kakvu uslugu nudi. Vreme svakog pojedinac jednako vredi bez obzira šta radi, dokle god je taj rad kreativan/stvaralački/svrsishodan.

Praktičan primer:

1) Održiš nekome npr. 2 časa engleskog jezika (tj. pružiš bilo koju uslugu besplatno);

2) Ubeležiš te “zarađene” sate na svom profilu Banke vremena;

3) Iskoristiš “zarađene” sate tako što ćeš besplatno dobiti uslugu od nekog drugog korisnika Banke vremena, čije usluge su ti potrebne (npr: časovi joge/programiranja/izrade nakita/grafičkog dizajna, usluga bebisitiranja, spremanja stana, organizovanja događaja itd.)

Korisnik se ne mora direkno odužiti korisniku banke vremena koji je njemu učinio uslugu, nego onom korisniku banke vremena kome trebaju njegovo znanje i veštine.

Projekat Banka vremena, podržan je od strane OPENS2019. Cilj OPENS2019, kao Evropska prestolnica mladih, je stvaranje mogućnosti za mlade ljude. Kako se mladi susreću sa mnogim izazovima svakodnevnog života, inicijativa OPENS2019 imaja za cilj stvaranje prostora za proslavljanje energije mladih ljudi, povećanje njihove kreativnosti, razvoj ideja i dalje poboljšavanje diskusija sa donosiocima odluka.