U SRBIJI U REGISTRU PEDOFILA DOŽIVOTNO 279 OSOBA: Ko je upisan i ko sve može da vidi te podatke?

U registru osuđenih za dela protiv polne slobode izvršena nad maloletnicima, poznatom kao "registar pedofila" nalazi se 279 osoba, preneo je list "Večernje novosti" u izdanju od petka.

zlostavljanje
pixabay.com

Taj registar uveden je u septembru 2015. godine u skladu sa Marijinim zakonom i u njemu se nalaze osobe koje su pravosnažno osudjene u poslednje četiri godine.

Taj registar vodi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, a podaci se vode trajno i ne mogu se brisati.

“Večernje novosti” su prenele da ta baza nije javna i da uvid u nju mogu imati samo sud, tužilaštvo i policija, a da se uz obrazloženi zahtev podaci mogu davati i državnom organu, preduzeću, drugoj organizaciji ili preduzetniku, ako još traju pravne posledice osude i ako postoji opravdan interes zasnovan na zakonu.

Podaci se mogu dostaviti i inostranim državnim organima, u skladu sa međunarodnim sporazumom.

Marijin zakon odnosi se na one koji su počinili silovanje, obljubu nad nemoćnom osobom, obljubu sa detetom ili zloupotrebom položaja, nedozvoljene polne radnje, podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa i posredovanje u vršenju prostitucije.

Na istom spisku su i prikazivanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnika za pornografiju.