UJEO VAS JE PAS? Proverite da li imate pravo na NAKNADU ŠTETE

Nažalost, ujedi pasa i napadi na ljude i decu su sve češća pojava širom Srbije. Bilo da su u pitanju vlasnički psi koji nisu adekvatno dresirani usled nemarnosti vlasnika ili su u pitanju lutalice kojih je iz dana u dan sve više na ulicama - ovo je problem sa kojim, čini se, ne možemo izaći na kraj.

Pixabay.com

Iako je zdravlje u ovoj situaciji najvažnije, postoje pitanja koja trebate postaviti ukoliko se nađete ovakvoj situaciji.

Ko je kriv za napad i koga treba kazniti? Da li imam pravo na naknadu i ako da, koga treba da tužim i koliko iznosi naknada?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja u vezi naknade štete usled ujeda psa pronađite u nastavku teksta.

Ko snosi odgovornost za ujed psa?

Naknada štete prilikom ujeda psa razlikuje se u zavisnosti od toga da li je u pitanju ujed od strane vlasničkog psa ili psa lutalice. Za napad na lice od strane vlasničkog psa odgovornost u potpunosti snosi vlasnik, dok za ujed psa lutalice štetu licu u potpunosti nadoknađuje grad i Javno komunalno preduzeće “Veterina Beograd” ukolliko se napad dogodio na teritoriji glavnog grada.

Ukoliko se napad desio u nekom drugom gradu onda je potrebno kontaktirati opštinu i javno komunalno preduzeće koje je nadležno za hvatanje lutalica na toj teritoriji.

Šta sve spada u naknadu štete prilikom ujeda psa?

Prilikom ujeda psa može doći do materijalne i nematerijalne štete. U materijalnu štetu spadaju oštećenja kao što je na primer pocepana odeća, ali i troškovi lečenja i troškovi bolovanja, dok u nematerijalnu štetu spadaju pretrpljeni duševni i fizički bol, patnja i strah.

Nematerijalna šteta je mnogo veća od materijalne, pa joj se u ovom slučaju pridaje mnogo više značaja.

Šta vam je sve potrebno od dokumentacije?

Kako bi bili sigurni da ćete dobiti naknadu štete za ujed psa, neophodno je da pribavite potrebnu dokumentaciju.

Medicinska dokumentacija

Nakon ujeda psa lutalice ili vlasničkog psa, neophodno je da u što kraćem vremenskom roku zatražite medicinsku pomoć, kako bi vam lekari sanirali sve nastale povrede i preventivno dali tetanus.

Nakon saniranja povreda, od lekara zatražite da na medicinskom nalazu naznači da je povreda izazvana ujedom psa i da ste primili tetanus.

Da li je još neko video napad?

Najbolje bi bilo da na licu mesta proverite da li je još neko video napad psa na vas i ukoliko jeste prikupite informacije tih osoba kako bi kasnije mogli da ih kontaktirate. Oni kasnije mogu svedočiti u vašu korist na sudu.

Još jedan dokaz na sudu može biti i zapisnik policije, ukoliko službena lica odluče da izađu na lice mesta iako nije u njihovoj nadležnosti.

Kako ostvariti naplatu štete – vansudski ili sudski postupak naplate?

Naplata štete se može izvršiti na dva načina – vansudskim ili sudskim postupkom.

Kod vansudskih postupaka, oštećeno lice nema nikakva ulaganja, već podnosi zahtev opštini ili gradu uz svu potrebnu dokumentaciju. U zahtevu je neophodno navesti opis događaja, lične podatke i kontakt telefon, kao i izveštaj lekara.

U slučaju vansudskog postupka, čitav proces traje u proseku između godinu i godinu i po dana, dok je naknada koja se nudi 15.000 dinara za lakše i 30.000 dinara za teže telesne povrede.

Ukoliko je ujed vlasničkog psa u pitanju, najbolja opcija je da se pokuša nagodba sa vlasnikom psa, a ukoliko nije moguće postići dogovor u kome će biti zadovoljne obe strane, može se pokrenuti sudski spor.

Sudski postupak podrazumeva direktno podnošenje tužbe nadležnom sudu, a novcana nadoknada je višestruko veća nego u vansudskom postupku.

Kod povreda za koje bi u vansudskom postupku oštećeni dobili 10.000 dinara kao lakše telesne povrede, sud predlaže i do 80.000 dinara, a kod težih telesnih povreda može se dobiti 200.000 dinara i više. Kod sudskog postupka neophodno je medicinsko veštačenje i veštačenje neuropsihijatra.

Sudski postupak najčešće traje do 2 godine, i obuhvata pripremno ročište, kao i dodatna ročišta na kojima se vrši saslušanje podnosioca tužbe, svedoka (ukoliko postoje) i veštaka na kojima prisustvuje advokat oštećenog lica.

Iako kod vansudskih postupaka ne postoje novčana ulaganja a kod sudskih je oštećenom potreban advokat, jasno je da se angažovanje advokata u ovom slučaju isplati, usled velike razlike u iznosu naknade štete.

Pored angažovanja advokata ostali troškovi podrazumevaju i troškove veštačenja, kao i sudskih troškova. Ukupni troškovi mogu biti i nekoliko desetina hiljada dinara. Upravo zbog ovih troškova mnogi ljudi odustaju od tužbe i prihvataju manju novčanu naknadu vansudskim postupkom.

Nadamo se da smo vam ovim tekstom pojasnili vaše mogućnosti ukoliko dođe do ujeda psa, kao i da smo vam pružili dovoljno informacija kako bi doneli najbolju odluku i odabrali opciju koja vam najviše odgovara.