Samo u pojedinim domovima zdravlja primenjuje se cenovnik namenjen, građanima bez knjižice. U većini slučajeva zdravstvene ustanove ipak ne uzimaju novac

 

Pregled lekara opšte medicine u domu zdravlja za građane kojima nisu overene zdravstvene knjižice, prema Pravilniku o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom zdravstvenom nivou, košta 350 dinara. Ipak, u praksi je situacija drugačija, pa u nekim domovima zdravlja osiguranici mogu platiti pregled, dok u drugim to nije moguće i imaju pravo samo na besplatnu lekarsku pomoć i to isključivo u hitnim slučajevima.

Prema rečima dr Aleksandra Stojanovića, direktora Doma zdravlja “Dr Milutin Ivković” na Paliluli, pacijenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu mogu sami da plate pregled. Ipak, on ističe da se u najvećem broju slučajeva tim pacijentima i ne naplaćuje.

– Reč je, uglavnom, o ljudima koji i ne primaju plate, tako da se trudimo koliko je to moguće da im lekari opšte medicine i ne naplate – kaže dr Stojanović. – Oni koji plate dobijaju fiskalni račun, a usluge se naplaćauju po cenovniku koji je propisao Republički fond za zdravstveno osiguranje.

I građani Grocke koji nisu zdravstveno osigurani jer im poslodavac nije uplaćivao doprinose pa nisu ni mogli da overe zdravstvenu knjižicu, mogu sami da plate pregled. U ovoj zdravstvenoj ustanovi ističu da je broj takvih pacijenata mali, a da se oni koji nemaju knjižice, uglavnom, odlučuju za lečenje kod privatnika.

– Pacijent je na prvom mestu i nikad nije vraćen neko kome je trebala lekarska pomoć – kaže dr Dragiša Stanojević, direktor Doma zdravlja u Grockoj. – Iako

upravni odbor svake zdravstvene ustanove ima pravo da donese cenovnik za pružene lekarske usluge, mi naplaćujemo kako je propisao RFZO. To su minimalne cene, a često i ne naplaćujemo uslugu.

Direktor Doma zdravlja u Sopotu dr Bogdan Koroman ističe da je moguće platiti pregled, ako pacijent nema overenu zdravstvenu knjižicu, ali se lekarska pomoć pruža i onima koji nisu osiguranici, kao što su beskućnici, nezaposleni. Kako ističe, te usluge se fakturišu, pa se troškovi refundiraju od Sekretarijata za zdravstvo. On dodaje da se novac od naplate vodi kao sopstvena sredstava.

U DZ “Stari grad” primaju osigurane, a za hitne slučajeve besplatno

U centralnom beogradskom domu zdravlja “Stari grad” nije moguće platiti pregled izabranog lekara, ako nemate zdravstvenu knjižicu. Kako ističe dr Vesna Janjušević, direktor ove zdravstvene ustanove, hitni slučajevi imaju besplatnu lekarsku pomoć, a ostale zdravstvene usluge pružaju samo osiguranicima.

CENOVNIK

Pravilnikom je propisano da specijalistički pregled košta 284 dinara, kod profesora 463 dinara, a konzilijum košta 1.883 dinara.

Poseta ginekologu je 357 dinara, internistički pregled – 388, oftalmološki – 387, ORL – 387, fizijatra – 404, psihijatra – 959… Ultrazvuk abdomena je 410 dinara, dojke 615 dinara…loading...