VANREDNO ZASEDANJE NA FON-u: Evo kada ćemo dafinitivno znati da li je DOKTORAT MALOG PLAGIJAT

Dekan Fakulteta organizacionih nauka (FON) zakazao je juče vanredno zasedanje Nastavno-naučnog veća tog fakulteta za ponedeljak, 28. oktobar kada će se članovi tog veća izjasniti o izveštaju Etičke komisije FON-a, a u vezi sa doktoratom ministra finansija Siniše Malog.

Siniša Mali
Beta

“Neposredno nakon izjašnjavanja Nastavno-naučnog veća FON-a, javnost će biti obaveštena o ishodu, a mišljenje će biti prosleđeno Etičkom odboru Univerziteta u Beogradu, koji je ovlašćen za donošenje odluke”, piše u saopštenju FON-a.

U saopštenju FON-a navodi se da je u procesu utvrđivanja postojanja povreda Кodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu, Stručna komisija 23. oktobra arhivi FON-a ostavila svoj izveštaj, te da je nakon toga od Etičke komisije FON-a zahtevano da dostavi svoj izveštaj sa mišljenjem.

“Iako je propisani rok za dostavljanje izveštaja i mišljenja Etičke komisije FON-a 30 dana, dekan FON-a je zahtevao izjašnjavanje Кomisije po hitnom postupku i za 28. oktobar je zakazao vanredno zasedanje Nastavno-naučnog veća”, navodi se u saopštenju.