VELIKA PROMENA U ŠKOLAMA: Da li će se UKINUTI ZAKLJUČIVANJE OCENA na polugodištu?

Forum beogradskih gimnazija uputio je poziv Ministarstvu prosvete da razmotri mogućnost izmene zakona kako bi se ukinulo zaključivanje ocena na kraju polugodišta.

Škola i uniforme
Super Formosa / Foter / CC BY-SA

Šta je obrazloženje, da li bi takva odluka bila u interesu đaka ili nastavnika, i kakav je odgovor stigao iz Ministarstva? O tome su ovog jutra u „Uranku“ na televiziji K1 govorili Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija i Vesna Vojvodić iz Sindikata prosvetnih radnika “Nezavisnost”.

Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija smatra da bi trebalo ukinuti ocene na polugodištu, jer su one čista birokratija.

– Nismo mi taj predlog uputili preko noći, već dugo o tome razgovaramo. Sproveli smo i istraživanje koje je pokazalo da su i nastavnici i đaci pod stresom zbog potrebnog broja ocena koje treba dati i dobiti tokom godine. Sproveli smo pažljivu analizu. Ono što je naš stav jeste da je elektronski dnevnik nešto najbolje što se dogodilo našem obrazovnom sistemu u poslednjih deset godina. Elektronski dnevnik omogućava roditeljima da u svakom trenutku, svakog dana, imaju uvid u ocene, vladanje i izostanke svoje dece. Zbog toga mi postavljamo pitanje: da li je zbog puke birokratije onda potrebno zaključivati ocene na kraju polugodišta? – naglasio je Aleksandar Markov u „Uranku“.

On je kazao da je epidemija virusa korona ogolila probleme obrazovnog sistema.

– Znate da se dugo vagalo o završetku prvog polugodišta, da li će biti skraćeno i da li će raspust početi ranije. U takvoj neizvesnoj situaciji koja traje evo već gotovo dve godine, veliko je pitanje može li nastavnik da učeniku da potreban broj ocena – rekao je Markov.

Na ovu njihovu inicijativu, kaže Markov, Ministarstvo je odgovorilo diplomatski.

– U odgovoru su naveli da su oni uvek spremni da razgovaraju ali da su mišljenja da je i dalje potrebno zaključivati ocene. Iako smo tražili sastanak, iz Ministarstva su nam tražili da im mejlom dostavimo rezultate istraživanja – kazao je predsednik Foruma beogradskih gimnazija na K1.

Vesna Vojvodić iz Sindikata prosvetnih radnika “Nezavisnost“ sa druge strane smatra da je važno učenike obavestiti o tome kakav su uspeh postigli na “poluvremenu”. Ona je saglasna da su njene kolege i učenici pod velikim stresom.

– Polugodišnjim ocenama pripisuje se veći značaj nego što bi trebalo da ga imaju. Ocene na polugodištu trebalo bi da budu indikator uspeha đaka koji se može videti iz elektronskog dnevnika. Ipak, moram da naglasim da je važno učenike obavestiti o tome kakav su uspeh postigli na „poluvremenu“. Za učenike je to važno jer ako propustimo da ih na polugodištu obavestimo o uspehu, postoji rizik da se „probude“ tek na kraju godine kada može biti kasno. Ako bi se ukinule ocene na polugodištu, onda je i tromesečje potpuno obesmišljeno – ističe ona.

Ona je istakla da je ova mera doneta u Hrvatskoj još 2012. godine ali da je analiza pokazala da to nije bilo dobro.

– Mera je uvedena da bi se kolege nastavnici rasteretili, ali zapravo je došlo do toga da su, kako su objavljivali njihovi mediji, „dobili samo hrpu odlikaša“. Pritisci na nastavnike su veliki, i od strane roditelja i od direktora škole, jer se škole rangiraju prema uspehu koje učenici ostvaruju. Kod nas se dešava da đaci imaju pet iz srpskog jezika, a mešaju ćirilicu i latinicu. Ono što je ključno jeste da nastavnici imaju autonomiju da procene koliko je ocena kom učeniku dovoljno i da sami izvedu zaključnu ocenu, a ne da se rukovode matematičkim formulama u elektronskom dnevniku – kazala je u „Uranku“ Vesna Vojvodić.

Nastavnici se, kako kažu, zatrpavaju obimnim nastavnim programom i ne ostavlja im se prostor da sa učenicima rade na pravi način. Naročito sada, u vreme epidemije.

– Na tromesečju mi ocenama dajemo opomene učenicima da počnu da rade, ja to tako doživljavam. Saglasni smo pak sa tim da bi broj ocena trebalo smanjiti, sada je u srednjim školama taj broj tri u polugodištu, ali je za osnovne škole ostalo da moraju imati četiri. To bi trebalo izjednačiti. Nisu samo plate prosvetnih radnika problem, imamo i druge o kojima smo danas govorili – saglasni su sagovornici.