VELIKE PROMENE NA MOSTU NA ADI: Evo šta će još spajati čukaričku i novobeogradsku obalu

Most na Adi
Beta

Šine bi konačno mogle da premoste Savu i spoje čukaričku i novobeogradsku obalu. Urađen plan za izgradnju tramvajske pruge, predstoji tender za izvođača radova.

 

Osim šina preko mosta, predviđena je i izgradnja dela vijadukta prema Rakovici, kao i nova veza prema Banovom brdu, pišu Večernje novosti.

U Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda kažu da je završena projektna dokumentacija i izdata građevinska dozvola, a u toku je pribavljanje mišljenja vršioca stručne kontrole projekta. Planirano je da se ove godine pokrene postupak izbora izvođača radova.

“Projektom je planirana izgradnja tramvajske pruge sa potrebnom infrastrukturom, koja će povezivati postojeće šine u Ulici Đorđa Stanojevića sa prugom Banovo brdo – Centar grada i dalje sa mrežom prema Rakovici”, objašnjavaju u Direkciji.

“Izgradnjom pruge omogućava se razvoj celokupnog tramvajskog saobraćaja, tako što

Radovi na severnim pristupnim putevima Mosta na Adi odvijaju se predviđenom dinamikom. Izvođač je od početka radova raščišćavao teren, uklanjao betonske ploče, komunalni otpad i otpočeo izradu šipova za konstrukcije. Na dubinama od 23 metra izvedeno je 18 od 28 armirano-betonskih šipova prečnika 1,5 metar za srednju šinsku konstrukciju, kao i tri od 24 šipa za jednu drumsku konstrukciju. U toku je izrada naglavnih greda na izvedenim šipovima, kao i izmeštanje cevovoda u zoni Ulice Đorđa Stanojevića i izrada vodovodnih šahtova za taj cevovod.

će se povećati kapacitet, smanjiti dužina putovanja i otvoriti mogućnost za uvođenje novih tramvajskih linija”, dodaje on.

Početak deonice je u zoni priključka na prugu u Ulici Đorđa Stanojevića. Trasa dalje nastavlja preko nasipa, pa postojećom severnom prilaznom konstrukcijom do Mosta na Adi i preko njega na konstrukciju između dva smera drumske saobraćajnice. Posle prelaska mosta, trasa tramvaja prelazi na južnu prilaznu konstrukciju i već izgrađenim objektima dolazi do raskrsnice sa punim programom veza sa postojećom prugom Banovo brdo – Centar grada.

“Trasa se završava u zoni razdvajanja pruga za Banovo brdo i Rakovicu uvođenjem nove veze u pravcu Banovo brdo (Novi Beograd) – Rakovica”, dodaju u Direkciji.

Na strani prema Rakovici dodaje se novi deo vijadukta sa skretnicom za vezu prema Rakovici, a u raskrsnici Centar – Rakovica, Centar – Banovo brdo predviđena je i nova veza Rakovica – Banovo brdo.

Izgrađeni donji stroj šinskog koridora omogućava transformaciju iz tramvajskog u kapacitetni šinski sistem, uz izmenu gornjeg stroja i kontaktne mreže, koji su različiti za tramvaj i metro. Izgrađeni koridor na Mostu na Adi i pristupnim saobraćajnicama predviđen je za metro, ali tramvajska pruga i prateća kontaktna mreža bi morale biti zamenjene prilikom realizacije treće linije metroa prema Banovom brdu.