Velike promene u zakonu: Ko želi da radi kao obezbeđenje sada će morati da ispuni OVE USLOVE

Kamera
Pixabay.com

Od prvog januara 2017. godine, na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju u Srbiji, ta služba bi u potpunosti trebalo da bude profesionalizovana. Uvođenjem reda u tom sektoru će ubuduće moći da rade samo oni koji su stekli licencu i prošli bezbednosnu proveru, što podrazumeva da nemaju krivični dosije.

 

Dragan Pavlović diplomirao je na Fakultetu bezbednosti, a pre pola godina počeo je da radi u obezbeđenju Valjaonice bakra. Da bi zadržao to radno mesto moraće da položi stručni ispit za licencu.

– Da potvrdim stara znanja i da dobijem neka nova, i da uokvirimo zakonski koja su ovlašćenja službenika obezbeđenja. I da u budućnosti znamo tačno definisane granice gde možemo da postupamo u određenim situacijama – kaže Pavlović.

Iako se obezbeđenjem bavi duže od dve decenije, licenciranje čeka i Slavka Jovanovića. On se nada da će se to odraziti i na platu.

Dragan i Slavko stručni ispit polagaće u Beogradu, posle završene obuke u Sevojnu. Licenciranje će uvesti red u profesiju, kojom se ubuduće neće moći baviti ljudi sa krivičnim dosijeom, ali ni mnogi penzioneri.

– Što znači, ako je bilo do sada četrdeset hiljada ljudi, barem deset hiljada će prestati da radi. Što opet ukazuje da će doći do toga da cena rada dobije onu pravu vrednost koju zaista zaslužuje na tržištu, jer ljudi koji su odabrali to kao svoju profesiju faktički rade –ističe Goran Mandić sa Fakulteta bezbednosti u Beogradu.

Međutim, poslove na tenderima dobijaju firme koje radni sat obezbeđenja obračunavaju oko 115 dinara. Savesni se nadaju da će zakon doneti profesionalizam, ali i suzbiti sivu ekonomiju u toj branši. 

Milomir Trifunović, direktor Valjaonica bezbednosti, Sevojno, očekuje da će to ukinuti mogućnost manipulacije kad je reč o zaradama zaposlenih, izbegavanje plaćanja poreza i drugih obaveza po Zakonu.

Iako se do jeftinije usluge može doći radom na preventivi i tehničkim sistemima, ipak će i dalje obučeno obezbeđenje biti na prvoj liniji zaštite. Licenca će poskupeti tu uslugu, a tržište regulisati cenu.