Visoki zvaničnik u pismu otkrio: Ovo je TAČAN DATUM ULASKA SRBIJE U EVROPSKU UNIJU

srbija i eu
dnevno.rs/kolaž

Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker uputio je pismo o namerama predsedniku Evropskog parlamenta i predsedavajućem Saveta EU o strategiji širenja EU.

 

Portal “Juropijen vestern Balkans” navodi da je u tom pismu Junker najavio da Komisija planira da do kraja naredne godine izradi Strategiju za uspešno pristupanje Srbije i Crne Gore EU sa perspektivom pristupanja 2025. godine.

Portal “Juropijen vestern Balkans” navodi da se u Junkerovom pismu upućenom juče, u jednom od deset prioriteta u okviru “plana za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju EU“, pominju Srbija i Crna Gora kao glavni kandidati sa Zapadnog Balkana za pristupanje Evropskoj uniji, čiju bi strategiju za uspešno pristupanje trebalo izraditi.

Kako je navedeno, “Poseban naglasak stavlja se na oblasti vladavine prava, osnovnih prava i borbi protiv korupcije i kompletnu stabilnosti čitavog regiona“

Pored govora “O stanju Unije”, predsednik Junker je zajedno sa prvim potpredsednikom Fransom Timermansom poslao i pismo o namerama predsedniku Evropskog parlamenta i predsedavajućem Saveta, koje sadrži detaljno navedene aktivnosti koje Komisija namerava da preduzme kroz zakonodavnu politiku i druge inicijative do kraja naredne 2018. godine

Svake godine u septembru predsednik Evropske komisije govori o stanju Unije pred Evropskim parlamentom, uzimajući u obzir dostignuća iz prošle godine i predstavljanje prioriteta za narednu godinu. 

Navodi se da se na ovaj način pokreće dijalog sa Evropskim parlamentom i Savetom za pripremu Programa rada Komisije za narednu godinu. 

Nakon toga, predsednik šalje pismo o namerama predsedniku Evropskog parlamenta i predsedavajućem Saveta EU, a što je posebno predviđeno “Okvirnim sporazumom o odnosima između Evropskog parlamenta i Evropske komisije” iz 2010. godine.