VLADA DONELA ODLUKU O NOVČANOJ POMOĆI: Poznato kada će penzioneri primiti dodatnih 5000 dinara

Vlada Srbije danas je dala saglasnost Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje za isplatu novčane pomoći u iznosu od 5.000 dinara korisnicima penzija, korisnicima privremene naknade i invalidnoj deci, koja je planirana za 4. novembar.

Ljubav Penzioneri
Pixabay.com

U okviru nacionalne politike za borbu protiv droga, što uključuje i prekursore droga, odnosno supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji droga, Vlada je donela odluku o obrazovanju Кomisije za prekursore i Кomisije za kontrolu postupka uništavanja prekursora, navodi se u saopštenju.

Zadatak Кomisije je da u skladu sa propisima Evropske unije i preporukama Međunarodnog biroa za kontrolu narkotika, definiše postupak uništavanja prekursora droga, što podrazumeva bezbedno skladištenje, čuvanje, transport do mesta za uništavanje, kao i postupak neposrednog uništavanja ovih supstanci.

Na sednici je usvojen Program širenja znanja iz oblasti digitalne transformacije “Srbija digitalizuje” kao vid saradnje Srbije sa partnerskim zemljama u tom domenu.

Кroz stručne i tehničke poslove pružiće se podrška implementaciji elektronske uprave i unaprediti politička i ekonomska saradnja sa drugim državama.

Vlada je na sednici utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, a kako navodi Vlada, usvajanjem tih zakonskih rešenja biće unapredjen pravni okvir za otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma i terorističkih akata u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.