VLADA ZNA, ALI NE REŠAVA PROBLEM: Još uvek ništa od izmena spornog Zakona koji je oštetio brojne porodice u Srbiji

Stručnjaci ističu da je ovaj zakon samo jedan u nizu mera koje menjaju dosadašnji smer socijalne politike, sa ciljem da se smanje budžetska davanja za ovu oblast.

majka i dete
pixabay.com

Premijerka Ana Brnabić i njen tim gotovo godinu dana nisu uradili ništa da bi poboljšali zakonske uslove za porodilje u Srbiji iako im na stolu stoji izveštaj sa preporukama koji su sami naručili.

 
Sve majke bez obzira na trenutni radni status trebalo bi da ostvare pravo na porodiljsku naknadu ako su tokom života radile 12 meseci, a ne 18 meseci u kontinuitetu kao što to predviđa srpski Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom.
Ovo je glavni zaključak analize koju su po nalogu kabineta premijerke Ane Brbanić uradili nezavisni stručnjaci.
Tim za socijalno uključivanje i suzbijanje siromaštva, koji je deo kabineta premijerke Ane Brnabić, naručio je ovaj izveštaj u septembru 2018. godine.
Analizu su uradili pravnici Mario Reljanović i Ivan Sekulović i predali je vladinom Timu u jesen 2018. godine.
„Nismo upoznati šta se dalje desilo sa analizom. Nikad nismo dobili povratnu informaciju niti nam je rečeno da li su naši nalazi uzeti u razmatranje“, kažu oni za BIRN.
U izveštaju do koga je BIRN došao navodi se da su novim zakonom na „dobitku” jedino žene koje su radile van radnog odnosa i po ovom zakonu imaju pravo na naknadu, dok je svim ostalim kategorijama žena naknada manja od plate.
Iznos porodiljske naknade isti je kao i visina plate samo onim ženama koje su 18 meseci radile u kontinuitetu.
Stručnjaci ističu da je ovaj zakon samo jedan u nizu mera koje menjaju dosadašnji smer socijalne politike, sa ciljem da se smanje budžetska davanja za ovu oblast.

Osim toga, da bi pristup po kome naknada zavisi od radnog staža funkcionisao u praksi, neophodno je promeniti i Zakon o radu, ističu autori izveštaja.

Na 40 strana ove analize stručnjaci su utvrdili da su zakonom prekršene odredbe međunarodnih dokumenata koje se odnose na dužinu radnog staža pre odlaska na porodiljsko odsustvo i visinu naknade za porodilje i ponudili predlog izmena i dopuna tog zakona.

Prema direktivi Saveta EU iz 2010. godine navodi se da pravo na roditeljsko odsustvo ne može biti uslovljeno prethodnim zasposlenjem dužim od godinu dana. U Srbiji je uslov 18 meseci rada u kontinuitetu.

Takođe, Konvencija 183 Međunarodne organizacije rada nalaže da primanja ne smeju biti manja od dve trećine prethodne plate, dok majke u Srbiji dobijaju i daleko manje iznose – neke čak manje od 1.000 dinara mesečno.
Da bi pokazali kako porodiljske naknade izgledaju primenom novog zakona, autori izveštaja napravili su uporednu analizu primanja majki primenom novog i starog zakona.


loading...