Ovi ugovori se, objasnio je sindikat, zaključuju na šest meseci, posle čega se zaključuje novi ugovor i naknada za rad iznosi manje od zakonom zagarantovane minimalne zarade, a određeni časovi rada se i ne isplaćaju.

Sindikat je ukazao i na problem sa uplatom doprinosa, jer se “u praksi dešava da lice koje je radilo godinu dana, ostvari devet meseci staža osiguranja”.

– Napominjemo da su ovim licima ugovori o radu istekli u avgustu 2018. godine, da su i posle isteka ugovora po dotadašnjoj praksi nastavila da rade, te praktično rade ‘na crno’, da ovim licima od tada nije isplaćen ni dinar naknade za njihovo angažovanje pa je praktično njihova egzistencija dovedena u pitanje – naglasio je sindikat.

Sindikat je napomenuo da je još početkom ove godine apelovao na ministra odbrane da položaj ovih lica usaglasi sa zakonom, ali da “on to nije učinio, već nastavlja da propagira ‘rad na crno’“.