Kandidati na Izborima za predsednika Srbije 2017. su: Aleksandar Vučić, Saša Janković, Vuk Jeremić, Vojislav Šešelj, Nenad čanak, Boško Obradović, Miroslav Parović, Saša Radulović, Aleksandar Popović, Milan Stamatović i Luka Maksimović. Kandidatu Predragu Vučetiću je naloženo da u roku od 48 sati otkloni nedostatke vezane za kandidaturu.

 

Nakon burne sednice, RIK je od nekoliko predloga usvojio onaj kojim je proglasio kandidaturu grupe građana “Ljubiša Preletačević Beli – Beli samo jako”.

Za takvo rešenje glasalo je 19 članova RIK-a, dva su bila protiv i nije bilo uzdržanih.

Time je lista kandidata za predsedničke izbore zaokružena na 11 kandidata.

Predlog da se Maksimović proglasi za kandidata došao je od članova RIK-a iz SPS-a, a prethodno su to isto predložili i izborni štabovi Saše Jankovića i Vuka Jeremića.

Zamenica predsednika RIK-a Željka Radeta negodovala je zbog toga što se Maksimović proglašava kandidatom, navodeći da je to rešenje doneto bez sadržaja, odnosno da nema izveštaja o broju primljenih izjava, proverenih u ministarstvu.

– Svakom donetom rešenju o proglašenju kandidata prethodi izveštaj, pa je tako i ovom potreban, i to o broju primljenih izjava, proverenih u ministarstvu. Sve to treba da sadrži rešenje, a vi ćete doneti rešenje bez sadržaja. Na osnovu čega proglašavate listu – upitala je Radeta.

Sednica RIK-a je bila veoma burna, a bilo je predloga da se grupi građana ostavi 48 sati da otkloni nepravilnosti, među kojima i to što u izjavama podrške kandidatu Maksimoviću nedostaje odrednica “grupa građana” ispred naziva “Beli samo jako”.

Naime, u 9.965 izjava kao naziv predlagača je navedeno Ljubiša Preletačević Beli “Beli – Samo jako”, dok je u 2.585 izjava kao naziv predlagača navedeno “Ljubiša Preletačević Beli – Samo jako”.

Takođe, konstatovano je i da za lice navedeno u nazivu predlagača (Ljubiša Preletačević Beli) nije dostavljena njegova saglasnost za upotrebu ličnog imena overena od strane javnog beležnika.

Radeta se osvrnula na atmosferu u kojoj je Maksimović sinoć predao potpise, a kritikovala je i kolege iz RIK-a koje su ga podržale, rekavši da su se “ponovili oni dani kao u vreme parlamentarnih izbora”.

Na nedostatak da nema saglasnosti za upotrebu imena Ljubiša Preletačević, Vesna Rakić Vodinelić iz izbornog štaba Saše Jankovića podsetila je članove da je reč o izmišljenom liku, upitavši da li bi se tražila saglasnost i od Mikija Mausa ili Paje Patka da se tako zove grupa građana.

Pojedini članovi RIK-a smatraju da su predlogom zaključaka povređena ljudska prava, ne samo kandidata Maksimovića nego i 12.000 ljudi koji su podržali njegovu kandidaturu.