Zbog “Beograda na vodi” PREPRAVLJA SE STARI SAVSKI MOST

Beograd
Wikipedia/Михајло Анђелковић

Juče je objavljen javni poziv za izradu urbanističko-arhitektonskog konkursa za rekonstrukciju Starog savskog mosta, kao i za izradu tehničke dokumentacije.

 

Žiri će vrednovati radove na osnovu konkursnih kriterijuma za ocenjivanje, a JP “Direkcija za gradsko građevinsko zemljište i izgradnju” nastaviće postupak sa tri prvonagrađena rada, uzimajući u obzir njihovu ponuđenu cenu za izradu tehničke dokumentacije, kako bi se došlo do ekonomski najpovoljnije ponude.

Prostorni plan područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat “Beograd na vodi” propisao je raspisivanje ovakvog konkursa, čiji je zadatak izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja novog mosta preko Save na mestu postojećeg.

Učesnici konkursa treba da ponude potpuno novu konstrukciju mosta, uz očuvanje metalne lučne konstrukcije kao prepoznatljivog vizuelnog elementa. Nova konstrukcija treba da obezbedi i odgovarajući plovni put širine 150 metara i najmanje visine od 9,5 metara, s obzirom na to da se radi o međunarodnom plovnom putu. Most će biti izgrađen u novom profilu i na njemu se planira kolovoz, prostor za šinski saobraćaj i pešačko-biciklističke površine – rekao je glavni urbanista Milutin Folić.

On je dodao da je nagradni fond za najbolje konkursno rešenje 4,2 miliona dinara, dok je procenjena vrednost izrade tehničke dokumentacije 58 miliona dinara. Učesnici konkursa treba da dostave svoja rešenja u roku od tri meseca, zatim će žiri imati mesec dana da odluči o najboljim rešenjima, posle čega će direkcija sprovesti pregovarački postupak za izradu tehničke dokumentacije.

Stari savski most postavili su Nemci u toku Drugog svetskog rata, nakon što je tadašnji most preko Save – Most kralja Aleksandra Prvog stradao u aprilskom bombardovanju 1941. godine. Tokom rata je nosio naziv Princ Eugen, a Beograđani su ga posle rata zvali Nemački most.

Most je projektovala i izgradila nemačka firma iz Dortmunda. Tokom rata most je pretrpeo oštećenja usled bombardovanja, a u kasnijim godinama na njemu su vršene brojne popravke zbog promene vrste i veličine opterećenja.loading...