Zlu ne trebalo! Naučite KADA VAM JE POTREBAN ADVOKAT i kako da nađete što boljeg

Brojne životne okolnosti mogu dovesti do potrebe za sudskim epilogom i samim time angažovanjem advokata. Advokat u tim slučajevima predstavlja osobu koja će poznavati zakon i u skladu sa njime raditi u cilju zaštite naših prava i interesa.

Posao
Pixabay.com

Jasno je da su ovakve situacije stresne i podrazumevaju brojne nepoznanice, te je veoma važno odabrati advokata koji zavređuje naše poverenje. U tekstu koji sledi ćemo se baviti pitanjem zašto je bitno angažovati dobrog advokata, kao i šta taj pojam podrazumeva.

Kada vam je potreban advokat?

Prvo pitanje na koje je potrebno odgovoriti ne bismo li došli do pitanja odluke u vezi sa odabirom advokata je pitanje u kojim slučajevima vam je potreban advokat. Do odgovora zaista nije teško doći, ukoliko polazimo od toga da se vi sami ne bavite advokaturom i samim time niste upoznati sa zakonima odnosno promenama zakona.

Budući da se zakoni relativno često menjaju, nemojte se prihvatati samostalnog rešavanja svojih pravnih pitanja i dovesti sebe u situaciju da dodatno zakomplikujete slučaj koji je pred vama. U osnovi se pitanje angažmana advokata prema tome svodi na to u kojoj će meri biti potrebno njegovo prisustvo, odnosno da li vaš predmet zahteva samo proveru i pravni savet ili aktivno bavljenje procesom i raspolaganje činjenicama i dokazima u skladu sa zakonom.

Ovo zavisi od toga kakav slučaj je u pitanju, odnosno da li je u pitanju kompleksniji sudski spor ili proces koji traži bazičnu pravnu podršku ovlašćenog lica.

Koji advokat je dobar advokat?

U momentu kada ste odlučili da potražite pomoć advokata, pred vama se nalazi širok izbor advokatskih kancelarija i verovatno ćete se naći u velikoj nedoumici. Ovo je mahom slučaj u velikim gradovima, ali možete iz različitih izvora doći do preporuke i informacije o tome koji pouzdan advokat u Novom Sadu ili Beogradu se bavi oblašću prava kojoj vaš slučaj pripada.

S druge strane, pri izboru se nećete osloniti samo na preporuke, te bi bilo dobro da znate koje njegove profesionalne i lične osobine mogu biti od značaja za uspešno rešavanje vašeg predmeta. Polazeći od toga da ste se uverili u kvalifikacije advokata kojeg ste odlučili da kontaktirate, dobili na uvid njegovu dozvolu za rad i informacije u vezi sa njegovim iskustvom u oblasti koja vas interesuje, za tok vaše saradnje i finalni rezultat je važno proceniti da li će vam njegov pristup i način rada odgovarati.

Dobar advokat je pouzdan, dakle dostupan, odlučan i odgovoran. Vrlo je bitno da postavite pitanje da li će vam biti na raspolaganju i mimo dogovorenih sastanaka, obaveštavati vas o toku njegovog bavljenja vašim pitanjem i odgovarati na vaša dodatna pitanja, razrešavajući vaše eventualne nedoumice.

Dobar advokat će takođe preispitivati svoje odluke u onoj meri u kojoj je to poželjno, u smislu razmatranja svih mogućih rešenja, ali ne u meri koja ukazuje na eventualnu nestručnost. Već u toku prvog razgovora sa njime moći ćete da steknete okvirnu sliku o njegovom načinu ophođenja prema vama kao klijentu i uopšte prema svome pozivu, kao i da li je spreman da preuzme odgovornost za svoje odluke ili je sklon okolišanju. Na osnovu toga ćete biti u mogućnosti da procenite da li je to čovek na kojeg se možete osloniti u teškoj i stresnoj životnoj situaciji koja zahteva njegov angažman.

Zbog čega je bitan odabir dobrog advokata?

Neizvesnost i velika materijalna i emotivna ulaganja u sudski spor su izvori intenzivnog stresa i zbog toga je na prvom mestu važno da advokat kojeg angažujete bude pravi čovek za vaš slučaj, koji će na najbolji mogući način štititi vaše interese. Kada budete uvereni u ispravnost svoje odluke da angažujete određenog pravnog zastupnika, steći ćete izvesnu dozu osećaja sigurnosti, odnosno da je povoljan epilog u većoj meri izvestan.

Ističemo važnost vašeg ličnog osećaja povodom razvoja date situacije iz razloga što je stres okidač za brojna medicinska stanja, koja naposletku ne mogu prosto nestati raspletom spora koji bi išao vama u korist. Stoga, uz to što je odabir dobrog advokata bitan za konačno postizanje najsrećnijeg rešenja, ovaj izbor je važan ne bi li vas u izvesnoj meri poštedeo eventualnih emotivnih i uopšte zdravstvenih posledica koje teška životna situacija može na vas ostaviti.

Koliko je važno blagovremeno angažovati advokata?

Kada se suočavate sa nekim pravnim problemom u vašem interesu je da u što kraćem roku kontaktirate advokata. Razlog tome je činjenica da ste u toku pravnog procesa neretko ograničeni brojnim rokovima koje je vrlo važno ne propustiti. S druge strane, dobro je da pre samog ulaska u spor budete upućeni u svoja prava i obaveze, ne biste li se mogli postaviti na najbolji način.

Svako odlaganje koraka u toku rešavanja pravnog pitanja može samo rezultrati dodatnim komplikovanjem procesa, ako ne i finalizacijom kakva ne ide vama u prilog. U svakom slučaju, a naročito ukoliko je osnova pravnog procesa u koji ulazite kompleksna životna situacija, dobro je od samog početka imati podršku stručnog i ovlašćenog zastupnika, koji će doprineti brzom rešavanju datog pitanja.

Ma koliko vam se situacija u kojoj se nalazite činila teškom, nemojte biti malodušni i pristupite joj racionalno. Angažovanje advokata koji će razumeti vaše potrebe i okolnosti, te i načiniti adekvatne korake je ključ rešenja vašeg problema i jedan od značajnih faktora koji mogu umanjiti osećaj neizvesnosti i stres koji ovakvi životni izazovi mahom sobom nose.