Da li je “DOBAR” HOLESTEROL stvarno dobar? Nova istraživanja mogla bi da PROMENE lečenje i terapije

holesterol
http://ldlhdlcholesterol123.weebly.com/

U medicini se već godinama smatra da "loš" holesterol (LDL) doprinosi začepljenju arterija i povećanju rizika od nastanka srčanih bolesti, dok "dobar" (HDL) to sprečava. Najnovija studija, međutim, pokazuje drugačije.

 

Ispostavilo se da je holesterol mnogo složeniji nego što su naučnici do sada mislili i da visok nivo “dobrog” holesterola možda nije tako efikasan.

U istraživanju sprovedenom 2012. godine, naučnici su ispitivali osobe koje prirodno imaju visok nivo “dobrog” holesterola.Prateći prethodno navedenu logiku, ove osobe bi trebalo da imaju najmanji rizik da obole od srčanih bolesti, ali su rezultati pokazali da se ne razlikuju od osoba sa normalnim nivoom HDL holesterola.

Lekari su, takođe, u drugim, nezavisnim istraživanjima, pokušali lekovima da povećaju nivo “dobrog” holesterola kod ispitanika, ali se pokazalo da ovaj postupak nije uspeo da smanji rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Dok visok nivo HDL holesterola svakako ukazuje na to da je vaše srce zdravo, nova saznanja mogla bi da imaju veliki uticaj na to kako trenutno tretiramo ovaj oblik lipida.