Da li ste svesni šta radite kada KRITIKUJETE druge? Time preuzimate tuđu LOŠU KARMU na sebe!

Karma
Pixabay.com

Jeste li znali da, kada kritikujete, na sebe preuzimate lošu karmu onoga kome to činite? Ko bi na svojim leđima, osim svoje, hteo da nosi i teret tuđe karme?

 

Stoga, kada sledeći put počnete da kritikujete nekoga, setite se ovih nekoliko vrednih citata iz “Veda” ( najstarije svete staroindijske knjige) koji nam govore o prirodi kritikovanja i kako ono utiče na našu karmu.

“Neznalica nastoji da naudi mudrome svojom zlobom, a čineći to, on na sebe preuzima teret greha mudroga, koji je mudar čovek odbacio oprostivši neznalici.”(Vidura govori Dhritarastri: Mahabharata, Udyoga-parva 34.74)

10 TIPOVA LJUDI koji stvaraju NEGATIVU u vašem životu: Od ‘vrste’ 2 i 5 bežite koliko vas noge nose!

“Osoba koju kritikuju ne treba kritikovati natrag u znak osvete, jer će bol koju je osetio primanjem kritike, sama pojesti kritičara i poništiti rezultate njegovih dobrih dela.” (Dattatreya govori Saddhyama: Mahabharata, Udyoga parva 36.5)

“Tokom svog života, brahmana treba materijalni prestiž da smatra otrovom, a sramotu nektarom. Ako neko nauči da toleriše sramotu, njegova uznemirenost će se povući i srećno će spavati, srećno će se probuditi i srećno će se kretati. Osoba koja ga vređa će, zbog svog greha, postati žalosna, a njegova će sreća nestati u ovom i sledećem životu.” (Manu-samhita 2.162-163.)

OVAKVI LJUDI SU JEDNOSTAVNO ZLI: Pet karakteristika onih koji imaju POKVARENO SRCE

“Onaj ko nekoga hvali u njegovoj prisutnosti, ali ga kritikuje iza leđa, nije bolji od psa. Njegove šanse da se uzdigne do viših planeta, u ovom životu su potpuno isčezle.” (Bhishma govori Yudhisthiri: Mahabharata, Santi parva 115.11)

“Onaj ko ostaje tolerantan i ne postane ljut, zasigurno preuzima na sebe dobru karmu onoga ko ga kritikuje, a njegovi gresi (loša karma) se prenose na ljutitoga.” (Bhisma govori Yudhisthiri: Mahabharata santi-parva 115.3)

“Onaj ko se upušta u slavljenje ili kritikovanje nečijih materijalnih odlika ili ponašanja, vrlo će brzo zastraniti od puta koji je u njegovom najboljem interesu, uplićući se u iluzorne dualnosti ovog sveta.” (Krishna govori Uddhavi: Srimad Bhagavatam 11.28.2)