Ovog trena pada u vodu priča o izvanrednom "šestom čulu"! :)

 

Ljudski organizam poseduje mnogo više od pet čula. Ispostavlja se da ih postoji najmanje devet, a većina naučnika smatra da ih ima čak 21!

Da usput pojasnimo – čulo je bilo koji sistem koji je sačinjen od grupe ćelija senzorskog tipa koje reaguju na specifični fizički fenomen i pretvaraju tu energiju te je prenose do centralnog nervnog sistema.

Ovo su samo neka od ljudskih čula:

– VID: Tehnički postoje dva čula vida, pošto je reč o dva različita tipa receptora – jedan za boje (kupaste ćelije), a drugi za svetlost (štapićaste ćelije).

– UKUS: Naučnici se i dalje raspravljaju oko toga da li je i ovde reč o pet zasebnih čula, po različitim receptorima (slatko, slano, kiselo, gorko i umami). Ako niste znali, umami receptori prepoznaju glutamat – amino kiselinu, koja se nalazi u mesu i nekim veštačkim prehrambenim dodacima.

– DODIR: I ovde imamo nekoliko različitih senzora koje ćemo razdvojiti na sledeća čula.

– PRITISAK

– SVRAB

– TERMORECEPTORI: Mogućnost da osetimo hladnoću i toplotu. I za ovo se smatra da je više od jednog čula jer, ne samo da postoje receptori za toplo i hladon, već i zato što u samom mozgu postoje posebni termoreceptori koji služe za praćenje telesne temperature.

– SLUH

– MIRIS

– PROPRIOCEPCIJA: Ovo čulo nam daje mogućnost da odredimo gde su nam neki delovi tela u odnosu na druge delove tela. Znate ono kad vas zaustave saobraćajci pa vam traže da zažmurite i dotaknete vrh nosa.

– NAPETOST: Senzori za ovo čulo nalaze se u mišićima i dozvoljavaju mozgu da prati njihovu napetost.

– BOL: Nekada se smatralo da je bol posledica preopterećenja drugih čula, poput dodira, međutim, bol ima zaseban sistem receptora – na koži, u kostima i zglobovima i u organima.

– RAVNOTEŽA

– HEMORECEPTORI: Ovi senzori povezani su sa delom mozga koji detektuje hormone i droge, a povezani su i sa refleksom za povraćanje.

– GLAD

– ŽEĐ

– MAGNETOCEPCIJA: Reč je o mogućnosti da ljudski organizam detektuje magnetna polja. Ovo čulo još nije dovoljno istraženo.loading...